Mrs Nerys Fuller-Love

Mrs Nerys Fuller-Love

Reader

Manylion Cyswllt

Proffil

Prif ddiddordeb ymchwil Nerys Fuller-Love yw maes rheolaeth ac entrepreneuriaeth. Mae wedi ysgrifennu erthyglau ar amrywiaeth eang o faterion rheolaeth megis busnesau bach yn y cyfryngau, entrepreneuriaeth fenywaidd, rhwydweithiau, strategaeth a TG. Mae Nerys ar fwrdd golygyddol yr International Journal of Gender and Entrepreneurship ac mae hefyd wedi golygu rhifyn arbennig o'r International Entrepreneurship and Management Journal ar entrepreneuriaeth fenywaidd a lleiafrifol.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae Nerys wedi codi arian neu wedi bod ynghlwm wrth brosiectau ymchwil sydd wedi'u cyllido â gwerth o €4 miliwn gan gynnwys €1.7 miliwn ar gyfer rhwydweithiau dysgu hunangynhaliol a €0.7 miliwn ar gyfer y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn Iwerddon a Chymru. Mae'r prosiectau hyn yn fentrau ar y cyd â Sefydliad Technoleg Waterford yn Iwerddon. Roedd y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn cefnogi menywod busnes lleol wrth iddynt ddatblygu a thyfu eu busnesau. Mae prosiectau ymchwil blaenorol yn cynnwys astudiaeth a gyllidwyd gan yr ESRC i fusnesau bach yn y diwydiant cyfryngau yng Nghymru. Ymysg y prosiectau ymchwil eraill a gyllidwyd mae Cynllun Gweithredu Canolbarth Cymru oedd yn golygu paratoi strategaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru, ac roedd hi hefyd yn aelod o dî;m a gyllidwyd gan CARERA i ymchwilio i ddiwygiadau CAP yng nghanolbarth Cymru.

Dysgu

Ymchwil

Grantiau Ymchwil Diweddar

  • Rhwydweithiau Dysgu Hunangynhaliol yn Iwerddon/Cymru, 2008, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop INTERREG 4A, Gwerth y Grant: €1,739,875
  • Entrepreneuriaeth Fenywaidd Iwerddon/Cymru, 2005, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen INTERREG IIIA, Gwerth y Grant: €700,071.44
  • CARERA - Effaith Diwygiadau Cap ar Lefelau Cyflogaeth mewn Ardaloedd Gwledig, 2005, Chweched Rhaglen Fframwaith yr UE Blaenoriaeth 8.1 B.1.1 Cyfanswm Gwerth y Grant: €1,499,796
  • Canolbarth Cymru'n Ennill - Cynllun Gweithredu ar gyfer Adfywiad Gwledig, 2003, WDA/Partneriaeth Canolbarth Cymru, Gwerth y Grant: ?80,500.00

Cyhoeddiadau

2016

Fuller-Love, N., Hasnain, S.S., Jasimuddin, S.M. 2016. Exploring Cause, Taxonomies, Mechanisms and Barriers Influencing Knowledge Transfer: Empirical Studies in NGOs. Information Resources Management Journal 29 (1) 3 tt. 39-56. 10.4018/IRMJ.2016010103 Cadair

2015

Fuller-Love, N. 2015. Female Entrepreneurship in East Asia. In T. Fu-Lai Yu., H. Yan. (gol) Handbook of East Asian Entrepreneurship. Taylor & Francis tt. 191-201. Cadair

2014

Kilkenny, M., Fuller-Love, N. 2014. Network analysis and business networks. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 21 (3) tt. 303-316. 10.1504/IJESB.2014.060894 Cadair

Fuller-Love, N., Power, J., Sinnott, E., O'Gorman, B. 2014. Developing self-facilitating learning networks for entrepreneurs: a guide to action. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 21 (3) tt. 334-352. 10.1504/IJESB.2014.060896 Cadair

Morris, D.W., Fuller-Love, N., Garrod, B.J. 2014. Constraints to Growth in Rural Tourism Small Businesses. ICSB Conference. Arall Cadair

2012

Brett, V., Mullally, M., O'Gorman, B., Fuller-Love, N. 2012. The role of action research in the development of learning networks for entrepreneurs. Action Learning: Research and Practice 9 (2) tt. 125-143. 10.1080/14767333.2012.685699 Cadair

Prytherch, A.L., Sinnott, E., Howells, A.E., Fuller-Love, N., O'Gorman, B. 2012. Gender differences in early group formation. International Journal of Gender and Entrepreneurship 4 (2) tt. 128-152. 10.1108/17566261211234643 Cadair

Dowell, D.J., Dawson, C.G., Fuller-Love, N., Hopkins, B.A. 2012. Entrepreneurial groups in Ireland and Wales: A preliminary typology of entrepreneurs using a marketing segmentation approach. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship 14 (2) tt. 184-198. 10.1108/14715201211271401 Cadair

2011

Carr, J.B., Fuller-Love, N. 2011. Halen Môn: the story of an 'uncomfortable' innovation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 12 (4) tt. 307-312. 10.5367/ijei.2011.0052 Cadair

Fuller-love, N., O'gorman, B. 2011. Introduction. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 12 (4) tt. 220-226. 10.5367/ijei.2011.0053 Cadair

Dawson, C., Fuller-Love, N., Sinnot, E., O'Gorman, W. 2011. Entrepreneurs' perceptions of business networks: does gender matter? International Journal of Entrepreneurship and Innovation 12 (4) tt. 271-281. 10.5367/ijei.2011.0047 Cadair

2009

Fuller-Love, N. 2009. Formal and informal networks in small business in the media industry. International Entrepreneurship and Management Journal 5 (3) tt. 271-284. 10.1007/s11365-008-0102-3 Cadair

Tynan, M., Thomas, D.A., Durand, M., O'Gorman, B., Fuller-Love, N. 2009. Training female entrepreneurs: Lessons from the FEIW project. International Journal of Gender and Entrepreneurship 1 (3) tt. 253 - 260. 10.1108/17566260910990928 Cadair

2008

Fuller-Love, N. 2008. Female Entrepreneurship. In M. Galindo. (gol) Female Entrepreneurship, in Entrepreneurship and Business: A Regional Perspective. Springer Nature tt. 291-304. Cadair

Fuller-Love, N. 2008. Culture Clash: A Case Study of Rover and BMW. International Business Research 1 (1) tt. 93-100. Arall Cadair

2006

Fuller-Love, N., Midmore, P.R., Thomas, D.A., Henley, A.G. 2006. Entrepreneurship and rural economic development: a scenario analysis approach. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 12 (5) tt. 289-305. 10.1108/13552550610687655 Cadair

Fuller-Love, N. 2006. Management development in small firms. International Journal of Management Reviews 8 (3) tt. 175-190. 10.1111/j.1468-2370.2006.00125.x Cadair

Fuller-Love, N., Midmore, P., Thomas, D., Henley, A. 2006. Euro-Commentary : Scenario Analysis and Regional Economic Development: The Case of Mid Wales. European Urban and Regional Studies 13 (2) tt. 143-149. 10.1177/0969776406062523 Cadair

2005

Thomas, E., Fuller-Love, N. 2005. Networks in small manufacturing firms. Journal of Small Business and Enterprise Development 11 (2) tt. 244-253. 10.1108/14626000410537182 Cadair

2004

Fuller-Love, N., Rhodes, M.J. 2004. Competition and change in postal services in the UK. International Journal of Management Practice 1 (1) tt. 74-85. 10.1504/IJMP.2004.004871 Cadair

2000

Fuller-Love, N., Cooper, J. 2000. Deliberate versus emergent strategies: a case study of information technology in the Post Office. International Journal of Information Management 20 (3) tt. 209-223. 10.1016/S0268-4012(00)00006-2 Cadair