Amdanom Ni

  • Yn y deg uchaf am fodlonrwydd myfyrwyr am dysgu ar y cyrisau mewn Marchnata/ Cyllid/ Economeg. 
  • 91% fodlonrwydd myfyrwyr ar y cwrs L100 Economeg. 
  • 90% fodlonrwydd myfyrwyr ar y cwrs N500 Marchnata. 
  • 89% fodlonrwydd myfyrwyr ar y cwrs N400 Cyfrifyddu a Cyllid. 

 

Mae’n staff, sy’n weithgar mewn ymchwil academaidd a pholisi ac fel ymgynghorwyr, yn cynnig cyrsiau cyffrous, mewnwelediad cyfoes a datrysiadau cadarnhaol i ofynion newidiol ein byd i fyfyrwyr, gwneuthurwyr polisi a’r gymuned fusnes. Mae ein hystod ddeniadol o raglenni israddedig, gyda’r pwyslais ar addysgu grwpiau bach, yn uchel ei pharch ymysg myfyrwyr a chyflogwyr. Mae’r rhain yn cyflenwi’r sgiliau craidd a throsglwyddadwy sy’n hanfodol i sicrhau llwyddiant. Mae ansawdd ein haddysgu yn sicrhau cyfraddau cwblhau uchel a pherthnasedd sydd wedi arwain at lefelau uchel o foddhad myfyrwyr ynghyd â chyflogadwyedd.

Gyda’n lleoliad newydd yng Nghanolfan Llanbadarn yn edrych dros Fae Ceredigion, gallwn gynnig amgylchedd unigryw ar gyfer astudio ac ymgymryd ag ymchwil.

Mae'r profiad dysgu ansawdd uchel a gynigir i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith mae ni yw'r unig ysgol fusnes yng Nghymru ar hyn o bryd sydd ag achrediad AMBA.

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018