Cysylltwch â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Ymholiadau Cyffredinol:

  • Ffôn: +44 (0) 1970 62 2500 (swyddfa), est. 2542 Marina Hughes, est. 2501 Ffion Roberts  
  • E-bost: ysgol-fusnes@aber.ac.uk
  • Oriau Swyddfa: 9-5pm Llun i ddydd Iau a dydd Gwener 9-4pm 
  • Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â ni ar Microsoft Teams: Marina Hughes (mgh5), Ffion Roberts (fer)

Cyfeiriad:

Ysgol Fusnes Aberystwyth,
Adeilad Hugh Owen,
Campws Penglais,
Prifysgol Aberystwyth,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DY