Materion Israddedigion

Hysbysiad:

ARHOLIADAU SEMESTER UN 2018/2019
MARCIAU ASESIADAU SEMESTER UN

Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod Myfyriwr” ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Bydd y canlyniadau ar gael fel a ganlyn:

RHAN UN (Blwyddyn un a Blwyddyn Sylfaen lefel 0): Dydd Iau 21 Chwefror

RHAN DAU (Blwyddyn dau ac uwch): Dydd Iau 28 Chwefror

 

PWYSIG - EDRYCHWCH AR EICH FFEIL MYFYRIWR

Dylech wneud yn siŵr fod y dewisiadau modiwl ar gyfer Semester 2 yn gywir, a dylech nodi unrhyw newidiadau trwy ‘r broses ‘Newid Cofrestriad’.

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir. Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif e-bost fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull i ni gysylltu a chi.