Gwasanaethau Ymholiad Rhithwir

Desgiau Cymorth Cyfadran

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol: desgiau cymorth y gyfadran a’r adrannau yn ystod yr Wythnos Groeso

Hugh Owen, Llawr D: Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Cyfraith a Throseddeg

Adeilad Parry-Williams: Astudiaethau Ffilm, Theatr a Theledu; Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol: Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Hanes a Hanes Cymru

P5: Yr Ysgol Addysg

Adeilad Edward Davies: Yr Ysgol Gelf

Bydd desg gymorth gyffredinol y Gyfadran yng nghyntedd Canolfan y Celfyddydau.

Mae Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisefol

Ewch i'ch adran os gwelwch yn dda.  Desgiau Cymorth ar agor: 9am - 5pm Dydd Llun - Dydd Iau, 9am - 4pm Dydd Gwener.

Ysgol Fusnes Aberystwyth:

Adeilad Huw Owen C60

Adran Cyfrifiadureg:

Llandinam B49 - 50

Adrannau Mathemateg a Ffiseg:

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol (MP)

 

 

Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear a Bywyd

Adeilad Edward Llwyd- Derbyniad

9yb- 5yb Dydd Llun - Dydd Iau

9yb - 4yb Dydd Gwener

 

 

Adeilad Llandinam

Llawr B (Derbynfa AGDG)

9yb- 5yb Dydd Llun - Dydd Iau

9yb - 4yb Dydd Gwener

 

Adeilad P5 - Derbynfa Secioleg

9yb- 5yb Dydd Llun - Dydd Iau

9yb - 4yb Dydd Gwener

Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Israddedigion

Uwchraddedigion

Adrannau Academaidd

Yr Ysgol Gelf

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Adran Cyfrifiadureg

Ysgol Addysg

PGCE

  • Oriau: 9-5, Dydd Llun i Dydd Iau, 9-4 Dydd Gwener
  • E-bost: addysg@aber.ac.uk
  • Ffôn:+44 (0)1970 622104

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Adran Hanes a Hanes Cymru

Adran Gwyddorau Bywyd

Tîm Gweinyddu ADGD (Adran Daeryddiaeth a Gwyddorau Daear)

dgostaff@aber.ac.uk

Tîm Gweinyddu AGB (Adran Gwyddorau Bywyd)

ibtstaff@aber.ac.uk

Tîm Gweinyddu Seicoleg

psdstaff@aber.ac.uk

Tîm Gweinyddu Milfeddyg

vetssat@aber.ac.uk

Tîm Gweinyddu Nyrsio

nrssat@aber.ac.uk

Blwch Ebost Amgylchiadau Arbennig a Estyniadau Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd ( ar gyfer materion cyfrinachol)

fsestaff@aber.ac.uk

Blwch Ebost Uwchraddedig  Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd (Ymchwil a Dysgu)

fpgstaff@aber.ac.uk

Blwch Ebost Rheoli’r Cyfadran

flrstaff@ab

Adran Astudiaethau Gwybodaeth

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Adran Mathemateg

Adran Ieithoedd Modern

Adran Ffiseg

Adran Seicoleg

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Cefnogaeth a Chyngor

Gwasanaethau Hygyrchedd

Gwasanaethau Cyngor, Gwybodaeth ac Arian

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Ysgol y Graddedigion

Gwasanaethau Gwybodaeth

Arian Myfyrwyr

Gwasanaeth Lles