Gwasanaethau'r Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd i Israddedigion

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch, rydym ar gael trwy'r holl sianeli cyfathrebu arferol, e-bost, ffôn (gweler manylion cyswllt isod) a'r cyfleuster sgwrsio ar y dudalen hon. Mae'n fusnes fel arfer cymaint ag y bo modd ond gall fod aflonyddwch am y tro o ganlyniad weithio o gartref.

Ewch i'n lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin.

 

Mae'r Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd wedi i'w lleoli ar llawr cyntaf or Adeilad Cledwyn, Penglais.

Oriau Swyddfa

Dydd Llun at Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul- Ar Gau

Pa gymorth sydd ei angen arnoch?

 

Cofnodion Myfyrywyr

  • Arholidau ac Aseisadau
  • Gwybodaeth Ailsefyll a Taliadau Ailsefyll
  • Cofrestru
  • Ymadael a'r Brifysgol

 

Ardystio

  • Ardystio o Statws Myfyriwr
  • Trawsgrifiad