Sgwrsio-Byw

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal sesiynau sgwrsio byw dyddiol yn ystod y cyfnod Clirio (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 10.00 -16.00).

Defnyddiwch y cyfleuster sgwrs fyw a fydd yn ymddangos ar yr ochr dde (yn ystod yr amseroedd a’r dyddiadau uchod), i sgwrsio ac i ofyn cwestiynau am astudio a bywyd myfyriwr yn Aberystwyth.

Digwyddiadau Sgwrsio-Byw Clirio

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau Sgwrsio Byw penodol ar gyfer ein hymgeiswyr Clirio lle bydd modd sgwrsio â staff y Brifysgol; gan gynnwys staff o’n hadrannau academaidd, tîm llety, tîm cymorth myfyrwyr a'r Undeb Myfyrwyr. 

  • Dydd Mercher, Awst 19eg 10am-12am a 5pm-7pm