Clirio 2022

Dyma dy le
i gael effaith
Llefydd Clirio
ar gael

Ffoniwch ni ar 0800 121 40 80

Gwnewch gais i Aberystwyth drwy’r broses Glirio

Os ydych chi'n chwilio am le drwy’r broses Glirio neu'n ailystyried eich dewisiadau ar gyfer mis Medi, dyma'ch lle.
Ffoniwch ein Llinell Gymorth Clirio nawr ar 0800 121 40 80 a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r cwrs iawn i chi.

Dyma eich lle ar gyfer…

Addysgu Dylanwadol

Mae'r Brifysgol wedi'i rhestru ar y brig yn y DU am Ansawdd yr Addysgu (Canllaw Prifysgolion Da y Times a’r Sunday Times 2021) ac mae 98% o'n hymchwil o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu'n uwch (FfRhY 2021). Mae ein hisraddedigion yn cael eu haddysgu gan arbenigwyr gwirioneddol yn eu meysydd, mewn adrannau sydd ar flaen y gad o ran ymchwil. 

Porwch drwy ein cyrsiau

Profiadau myfyrwyr eithriadol

Yn ogystal â chael ei rhestru ar y brig yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da, y Times a’r Sunday Times 2021), mae Aberystwyth ar y brig yng Nghymru a Lloegr am Fodlonrwydd Myfyrwyr (ACF 2022). Gyda thros 100 o glybiau a chymdeithasau, mae bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth heb ei ail – dyma eich lle i ddarganfod eich diddordebau, datblygu a thyfu.

Bywyd myfyrwyr a bywyd y campws

Sicrwydd llety yn y neuaddau gorau yn y DU

Mae ein llety yn cael ei restru ar y brig yn y DU (Gwobrau Dewisiadau Myfyrwyr Whatuni 2022) ac rydym yn sicrhau lle i bob ymgeisydd Clirio sy'n gwneud cais cyn ein dyddiad cau. Mae ein Neuaddau o fewn pellter cerdded hawdd i brif adeiladau'r Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Canolfan y Celfyddydau a'r Ganolfan Chwaraeon. Bydd myfyrwyr sy'n byw yn llety'r Brifysgol hefyd yn elwa o aelodaeth am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon. 

Dysgwch fwy am ein llety

Lleoliad astudio syfrdanol

Ar arfordir gorllewinol Cymru, rhwng môr a mynydd, Aberystwyth yw un o'r lleoliadau astudio mwyaf trawiadol yn y wlad. Mae ein tref myfyrwyr fach yn groesawgar, cyfeillgar a chynhwysol – dewch i weld drosoch eich hun mewn Diwrnod Ymweld Clirio. Bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n astudio gyda ni o fis Medi 2022 hefyd yn gallu hawlio Cerdyn Rheilffordd 16-25 am ddim, sy’n ei gwneud hi’n haws teithio rhwng Aberystwyth a’ch cartref.  

Dysgwch fwy am ein lleoliad

Amgylchedd cefnogol

Rydym eisiau i’n myfyrwyr ffynnu yn Aberystwyth a byddwn yn eich cefnogi drwy'r broses Glirio hyd nes eich bod yn graddio a thu hwnt. Mae ein gwasanaethau proffesiynol a arweinir gan gymheiriaid ar gael ar-lein ac wyneb yn wyneb pan fyddwch ei angen fwyaf. Mae ein cymorth ariannol hefyd yn ymestyn i ymgeiswyr Clirio a allai fod yn gymwys i gael Ysgoloriaeth Rhagoriaeth sy’n werth £2,000 yn eu blwyddyn gyntaf. 

Cymorth a lles