Ymweliadau Clirio

Teithiau Campws ar gampws Penglais ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dy Wahoddiad

Rydym yn falch i'th wahodd i fynychu Ymweliad Clirio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Archeba dy Ymweliad Clirio yma.

Dyddiadau ac Amseroedd

Bydd Ymweliadau Clirio ar gael ddydd Gwener 19eg, dydd Sadwrn 20fed a dydd Sul 21ain o Awst 2022. Galli di gyrraedd unrhyw bryd o 11:30 ymlaen. Dyma pryd y galli siarad â staff cymorth a chael cinio a lluniaeth os hoffet. Mae'r ymweliad yn dechrau am 13:00 pan fyddi yn cyfarfod ag aelod o staff o'th adran gyrchfan.

Os yw eich trefniadau wedi eu heffeithio gan y streic trenau ar Ddydd Sadwrn 20fed o Awst, ac nad ydych yn gallu mynychu'r Ymweliad Clirio, medrwch gofrestru ar gyfer Taith Campws, Dydd Llun 22ain - Ddydd Gwener 26ain Awst 2022.

Dewisia ddiwrnod a nodir ar y ffurflen gofrestru. 

Beth i’w ddisgwyl? 

Bydd ymweld â ni yn rhoi cyfle i ti siarad â staff academaidd yn yr adran academaidd o'th dewis, yn ogystal â chwrdd â staff o'n Timau Llety, Derbyniadau, Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad a Chymorth i Fyfyrwyr.

Byddi hefyd yn gallu mynd ar daith dan arweiniad Llysgennad, o amgylch ein campws hardd. Mae'r daith campws yn daith gerdded ac mae'n cymryd tua 60-90 munud. Byddwn yn gallu dangos lleoliad adrannau academaidd i ti a mynd â thi i mewn i weld nifer o gyfleusterau ar y campws, gan gynnwys y Llyfrgell, gofodau astudio myfyrwyr, darlithfeydd, Canolfan y Celfyddydau a'r Ganolfan Chwaraeon. Byddi hefyd yn gallu gweld detholiad o opsiynau llety ar y campws.

Dyma gyfle gwych i gael teimlad o leoliad y Brifysgol a'r ardal gyfagos.

Cefnogi dy Ymweliad

Mae'n bleser gennym gyfrannu at dy gostau Ymweliad Clirio. Fel Ymgeisydd Clirio galli hawlio hyd at uchafswm o £75.00 yn seiliedig ar bellter taith un ffordd rhwng cod post dy gartref a chod post prifysgol penodedig. Byddi yn derbyn Ffurflen Hawlio Costau Teithio i’w chwblhau yn ystod dy ymweliad.

Fel ymwelydd Clirio byddi hefyd yn cael cynnig cinio am ddim a lluniaeth yn ystod  dy ymweliad.

Rydym hefyd yn falch iawn o gynnig un noson o lety am ddim i ti (yr ymgeisydd) ac un rhiant/gwarcheidwad, yn ein llety hunanarlwyo yn Fferm Penglais, rhwng 18 Awst a 22 Awst 2022. Gweler y dudalen Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth.

Cefnogaeth Ychwanegol

Sylwch ein bod yn gallu cynnig cymorth ychwanegol i'r rhai sy'n gadael gofal, plant sy'n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, y rhai heb unrhyw gymorth teulu a grwpiau ehangu mynediad eraill. Os byddai uchafswm treuliau’r Ymweliad Clirio yn dy atal rhag ymweld, cysyllta â’r tîm Ehangu Cyfranogiad ar ydmstaff@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Cwestiynau Pellach

Cymer gip ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael mwy o wybodaeth.