Dr Paula Hughes

Dr Paula Hughes

LLL Coordinator of Science

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Ar ôl gwneud gradd mewn Bioleg ym Mhrifysgol Aston cefais ysgoloriaeth ymchwil ddiwydiannol CASE gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) i astudio ar gyfer Doethuriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen. Roedd fy ymchwil yn canolbwyntio ar sut mae difyelino yn digwydd yn y system nerfol. Mae difyelino yn gysylltiedig â nifer o afiechydon y system nerfol, yn cynnwys sglerosis gwasgaredig. Ym Mhrifysgol Rhydychen dechreuais ddysgu gan roi tiwtorialau i fyfyrwyr meddygaeth. Fe wnes i barhau yn y maes hwn o ymchwil meddygol, gan weithio ym Mhrifysgolion Rhydychen a Southampton am bum mlynedd. Ar ôl teithio am flwyddyn fe ailhyfforddais fel athrawes ysgol uwchradd, gan ddysgu gwyddoniaeth yn Ysgol Uwchradd Prestatyn i blant 11-18 oed am 5 mlynedd, cyn symud i Aberystwyth gyda fy ngr i gychwyn teulu.