Dr Lucy Thompson

Dr Lucy Thompson

Lecturer in Nineteenth-Century Literature and Creative Writing

Manylion Cyswllt

Proffil

Darlithydd mewn Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg ac Ysgrifennu Creadigol

Mae Lucy'n arbenigo mewn llenyddiaeth o'r ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar archwilio sut mae gwyliadwriaeth, yn hanesyddol a heddiw, yn effeithio ar bobl yn emosiynol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ei gysylltiadau â rhywedd a diwylliant llenyddol. Ar hyn o bryd, mae hi'n canolbwyntio ar archwilio gweithiau o safbwynt Astudiaethau Anabledd Beirniadol i daflu goleuni ar sut mae'r testunau hyn yn adlewyrchu ac yn siapio agweddau diwylliannol tuag at anabledd.

Cofnodir ei gwaith yn y maes hwn yn ei llyfr diweddar: Gender, Surveillance, and Literature in the Romantic Period (2022).

Mae hi'n croesawu ceisiadau PhD sy'n archwilio agweddau ar wyliadwriaeth ac anabledd mewn ffuglen. 

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Blackboard Dept Admin
Attendance Dept Admin

Cyfrifoldebau

Arweinydd Cyrsiau Uwchraddedig, Yr Ysgol Ieithoedd a Llen

Cyhoeddiadau

Thompson, L 2021, Gender, Surveillance, and Literature in the Romantic Period: 1780-1830. Routledge Studies in Surveillance, 1 edn, Taylor & Francis.
Thompson, L 2017, 'Vermeer’s Curtain: Privacy, Slut-Shaming and Surveillance in ‘A Girl Reading a Letter’', Surveillance and Society, vol. 15, no. 2, pp. 326. 10.24908/ss.v15i2.6100
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil