Dr Luke Thurston

BA (Oxon) MA PhD (Kent)

Dr Luke Thurston

Uwch Ddarlithydd Ieithoedd Modern

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 10am-12

Cyhoeddiadau

Thurston, L 2024, Understanding Sublimation in Freudian Theory and Modernist Writing. Taylor & Francis. 10.4324/9781003393863
Thurston, L 2021, 'Two Pathways: Thinking Sublimation with David Jones', Vestigia, vol. 3, no. 1, pp. 191-209. <https://inppjournal.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/Luke-Thurston-article-Vestigia-V31.pdf>
Thurston, L 2020, Apostolic Actuality: David Jones and Sublimation. in A Casement, P Goss & D Nobus (eds), Thresholds and Pathways Between Jung and Lacan : On the Blazing Sublime. Taylor & Francis, London. 10.4324/9781003089667
2020, The Unfinished Copernican Revolution: Selected essays 1967-1992. translated by Luke Thurston, The Unconscious in Translation, New York.
Laplanche, J 2020, The Unfinished Copernican Revolution: Selected Works, 1967-1992. translated by Luke Thurston, The Unconscious in Translation, New York.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil