Gŵyl Ein Llais yn y Byd

Yr Ŵyl

Ymunwch â ni ar gyfer cyfres o sgyrsiau, paneli trafod a pherfformiadau i ddathlu’r Gymraeg fel iaith hyfyw ymhlith teulu ieithoedd y byd fel rhan o Flwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO 2019.

Bydd y themâu trafod yn cynnwys y canlynol, gan amlygu profiad o Gymru a gwledydd eraill:

  • dysgu a defnyddio iaith
  • iaith, llên, y celfyddydau a’r cyfryngau
  • polisi a chynllunio iaith

Anelir y digwyddiad at ymarferwyr o sawl maes – o Gymru a thu hwnt.

Caiff y Gymraeg a’r Saesneg ill dwy eu defnyddio yn yr Ŵyl i wahanol raddau.  Os nad ydych yn medru’r Gymraeg a’r Saesneg, gofynnwn i chi nodi hyn wrth gofrestru er mwyn hwyluso trefniadau cyfieithu ar y pryd ar gyfer y gwahanol sesiynau.

 

Lle a Phryd

Yr Hen Goleg, Aberystwyth | 28-29 Tachwedd, 2019

 

Rhaglen yr Ŵyl

Rhaglen - Gwyl Ein Llais yn y Byd

 

Cofrestru

I archebu tocyn, dilynwch y ddolen isod i’r ffurflen gofrestru arlein. Sicrhewch eich bod y dewis y Gymraeg fel dewis iaith ar frig y dudalen cofrestru.   

Mae’r Ŵyl yn rhad ac am ddim, ond mae angen archebu ymlaen llaw gan fod niferodd yn gyfyng.

Noder bod yr Hen Goleg yn adeilad rhestredig Gradd 1, ac nid oes lifft.  Os oes gennych chi unrhyw broblem feddygol, anabledd, nam ar eich clyw neu’ch golwg, rhowch wybod i ni wrth gwblhau eich archeb er mwyn i ni wneud unrhyw addasiadau rhesymol.  Mae’n bosib na fydd rhai sesiynau yn hygyrch os na chaiff y manylion llawn eu rhoi wrth archebu.

Ffurflen Gofrestru - Gŵyl Ein Llais yn y Byd

 

Llety

Mae llety gwely a brecwast ar gael ar Gampws Penglais (pris ychwanegol).  I arbed ystafell, cwbwlhewch a dychwelwch y ffurflen i constaff@aber.ac.uk

Byncws - Ffurflen Archebu Llety

Gwybodaeth am y Byncws

 

Cwestiynau Pellach?

Cysylltwch gyda ni - bydstaff@aber.ac.uk