Llety Ymwelwyr

 

 

 

 

Nid yw’r Byncws ar gael rhwng Gorffennaf 14eg – Awst 28ain.

 

Cliciwch yma i weld llety gwahanol.

 

Mae ein llety Byncws newydd yn cynnwys hyd at 90 ystafell sengl gyda’r prisiau yn dechrau o £24.00 y pen y noson.

HydPrisiau Hunanarlwyo Safonol (yn cynnwys TAW)
1 noson £36
2-14 noson £30
Mwy na 14 noson £24

 

 

Opsiynau arlwyo neu hunanarlwyo ar gael

Yn cynnwys Wi-Fi

Yn cynnwys mynediad i gyfleusterau chwaraeon gyda’r offer diweddaraf, sy’n cynnwys campfa a phwll nofio

Lleoliad delfrydol yng nghalon Gorllewin Cymru

 

Yn ddelfrydol ar gyfer

Ysgolion 

Gwaith maes

Grwpiau cymdeithasol a diwylliannol

Timau chwaraeon

Cerddwyr

Beicwyr

Unigolion

 

 

I archebu lle, defnyddiwch y Byncws Ffurflen Archebu sydd isod a’i hanfon i conferences@aber.ac.uk

Am wybodaeth bellach, cymerwch gip ar Ffurflen Ymwelwyr y Byncws a Map Campws y Byncws gyda Safleoedd Bwyd CroesoAber

Neu cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau