Llety Ymwelwyr

 

 

Mae ein llety Byncws newydd yn cynnwys hyd at 90 ystafell sengl gyda’r prisiau yn dechrau o £19.25 y pen y noson.

HydPrisiau Hunanarlwyo Safonol (yn cynnwys TAW)Prisiau Grŵp Addysgol* (heb gynnwys TAW)
1 noson £36 £24.25
2-14 noson £30 £19.25
Mwy na 14 noson £24 £17.50

*O dan Orchymyn TAW Tollau Tramor a Chartref EM (Addysg) 1994, NID yw’r prisiau addysgol uchod yn cynnwys TAW os cânt eu darparu gan Brifysgol Aberystwyth i ddarparwr addysg arall sy’n ‘Gorff Cymwys’ o dan delerau’r gorchymyn. Noder os gweler yn dda fod costau i staff yn cynnwys TAW ymhob

 

Opsiynau arlwyo neu hunanarlwyo ar gael

Yn cynnwys Wi-Fi

Yn cynnwys mynediad i gyfleusterau chwaraeon gyda’r offer diweddaraf, sy’n cynnwys campfa a phwll nofio

Lleoliad delfrydol yng nghalon Gorllewin Cymru

 

Yn ddelfrydol ar gyfer

Ysgolion 

Gwaith maes

Grwpiau cymdeithasol a diwylliannol

Timau chwaraeon

Cerddwyr

Beicwyr

Unigolion

 

 

I archebu lle, defnyddiwch y Ffurflen Archebu sydd isod a’i hanfon i conferences@aber.ac.uk

Am wybodaeth bellach, cymerwch gip ar Ffurflen Ymwelwyr y Byncws a Map Campws y Byncws gyda Safleoedd Bwyd CroesoAber

Neu cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau