Byncws Prifysgol Aberystwyth

Logo Byncws Prifysgol Aberystwyth

Mae ein llety Byncws newydd yn cynnwys hyd at 90 ystafelloedd gwely.

  • Gwely sengl a dwbl ar gael
  • Darperir dillad gwely a thywel 
  • Cegin yn llawn offer
  • Basn ymolchi preifat yn yr ystafell
  • Dau doiled a dwy gawod ym mhob fflat, yn cael eu rhannu rhwng 8 ystafell wely
  • Wi-Fi cyflym am ddim
  • Parcio am Ddim
  • Teledu yn y gegin

 

 

Lleoliad delfrydol yng nghalon Gorllewin Cymru, mae'r Byncws yn ddelfrydol ar gyfer ysgolion, grwpiau diwylliannol, timau chwaraeon, selogion awyr agored ac unigolion.

 

Am wybodaeth bellach, cymerwch gip ar Gwybodaeth Ymwelwyr y Byncws a Map Campws y Byncws gyda Safleoedd Bwyd CroesoAber neu cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau.

 

Archebwch Nawr