Llety Ymwelwyr

 

 

 

Mae ein llety Byncws newydd yn cynnwys hyd at 90 ystafell sengl gyda’r prisiau yn dechrau o £24.00 y pen y noson.

HydPrisiau Hunanarlwyo Safonol (yn cynnwys TAW)
1 noson £36.00
2-14 noson £30.00
Mwy na 14 noson £24.00

 

Opsiynau arlwyo neu hunanarlwyo ar gael.

Yn cynnwys Wi-Fi.

Yn cynnwys mynediad i gyfleusterau chwaraeon gyda’r offer diweddaraf, sy’n cynnwys campfa a phwll nofio. Mae gwefan y ganolfan chwaraeon yn https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/.

Lleoliad delfrydol yng nghalon Gorllewin Cymru.

 

Mae'r Byncws yn ddelfrydol ar gyfer ysgolion, grwpiau diwylliannol, timau chwaraeon, selogion awyr agored ac unigolion.

 

I archebu lle, defnyddiwch y Ffurfel Archebu Bwncws sydd isod a’i hanfon i conferences@aber.ac.uk.

Am wybodaeth bellach, cymerwch gip ar Gwybodaeth Ymwelwyr y Byncws a Map Campws y Byncws gyda Safleoedd Bwyd CroesoAber.

Neu cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau.