Dr Elizabeth New

BA (Exeter) MA (York) PhD (London)

Dr Elizabeth New

Uwch Ddarlithydd Hanes

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 1500-1600
  • Dydd Mawrth 1400-1500

Cyhoeddiadau

New, E & Steer, C (eds) 2019, Medieval Londoners: Essays to mark the eightieth birthday of Caroline M. Barron. University of London, London.
New, E & Steer, C (ed.) 2019, Medieval Londoners. Essays to mark the 80th birthday of Caroline M. Barron. IHR Conference Series, University of London, London.
New, E 2019, Reconsidering the Silent Majority: Non-heraldic personal seals, identity and cultural meaning. in L Whatley (ed.), A Companion to Seals in the Middle Ages. Reading Medieval Sources, Brill, Leiden.
New, E 2019, Speaking from the Art: A reconsideration of mendicant seals in medieval England. in D Harry & C Steer (eds), The urban church in late medieval England: Essays from the 2017 Harlaxton Symposium held in honour of Clive Burgess. Harlaxton Medieval Studies, vol. 29, Shaun Tyas, Donington, pp. 222-237.
Hoskin, P & New, E 2019, '‘‘By the impression of my seal’. Medieval identity and bureaucracy: a case-study’', Antiquaries Journal, vol. 99. https://doi.org/10.1017/S0003581519000015
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil