Ymchwil

Mae gwaith ymchwil yr Adran yn canolbwyntio’n bennaf ar bedwar cyfnod cronolegol – Oesoedd Canol, Modern Cynnar, Prydain ac Ewrop Fodern a Chymru Fodern – a thri maes thematig: Hanesyddiaeth, Hanes Technolegol, Gwyddonol a Meddygol, a Hanes y Cyfryngau. At hyn, mae’r adran yn cynnal ei chryfderau traddodiadol mewn hanes crefyddol, gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd, yn eu hystyron ehangaf.

O ran yr agenda ymchwil, nod yr Adran yw:              

  • Cynhyrchu a lledaenu ymchwil newydd
  • Trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau ymchwil i’r holl raddedigion
  • Cefnogi a chwilio am gyfleoedd i ddatblygu gweithgareddau cydweithredol, o fewn i’r Adran a chyda phartneriaid mewn prifysgolion yn y DU a thu hwnt

Mewn perthynas â’r amcanion ymchwil eang hyn, mae’r tudalennau a ganlyn yn rhoi enghreifftiau o weithgareddau ymchwil yr adran.

Gellir dod o hyd i waith ymchwil aelodau’r adran ar eu tudalennau personol – Ymchwil Staff          

Gellir dod o hyd i waith uwchraddedigion a darpariaeth ar gyfer uwchraddedigion yn Astudiaethau Uwchraddedig Hanes

Mae aelodau’r adran yn dod at ei gilydd i weithio mewn canolfannau:

  • Canolfan Hanes y Cyfryngau
  • Canolfan Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol Cymru   
  • Canolfan Ymchwil Hanesyddiaeth a Diwylliant Hanesyddol     

Rydym hefyd yn rhedeg prosiectau ymchwil mawr, neu’n cymryd rhan ynddynt. Ceir enghreifftiau cyfrredol ar dudalen Prosiectau Ymchwil yr Adran.