Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Adran Hanes a Hanes Cymru,
Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol,
Prifysgol Aberystwyth,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3FE

Ffôn: 01970 6211917
Ffacs: 01970 622676
Ebost: history-enquiries@aber.ac.uk