Cysylltu â Ni

Adran Hanes a Hanes Cymru
Adeilad Hugh Owen 
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion, SY23 3DY

Ffôn: 01970 622662 
Ffacs: 01970 622676 
Ebost: history-enquiries@aber.ac.uk