Amdanom ni

Croeso i Adran Hanes a Hanes Cymru

Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol 1872, sy'n golygu mai Adran Hanes a Hanes Cymru yw'r adran hanes hynaf yng Nghymru, ac ymhlith y rhai pennaf drwy Brydain. Mae'r Adran wedi ymrwymo i ddysgu mewn grwpiau bychain ac i ddarparu cefnogaeth unigol i'r myfyrwyr; ac mae ein cyrsiau hyblyg yn golygu y gallwch deilwra'ch gradd i gyd-fynd â'ch anghenion a'ch diddordebau eich hunain.

Felly pam dewis adran Hanes a Hanes Cymru yn Aberystwyth?

Yn 'Aber' fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, sef un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Mae diddordebau dysgu ac ymchwil ein staff academaidd yn rhychwantu'r cyfnod o'r canol oesoedd i'r byd modern, ac maen nhw'n cael eu hadlewyrchu yn y dewis eang o fodiwlau hanes gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol. Rydym yn ymfalchïo yn y berthynas gyfeillgar ac anffurfiol sydd gennym yma rhwng y staff a'r myfyrwyr. Mae ein Pwyllgor Ymgynghori Staff a Myfyrwyr yn cynrychioli’ch buddiannau chi, ac mae Cymdeithas Hanes fywiog yma hefyd sy'n trefnu darlithoedd gwadd, ymweliadau â lleoedd diddorol, a digwyddiadau cymdeithasol.

Mae'r adran yn credu'n gryf ei bod hi'n bwysig cynnal yr enw da sydd gennym am ansawdd y dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol a gynigiwn i chi, y myfyriwr. Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn 2018, cafodd ein hadran sgôr ardderchog am fodlonrwydd cyffredinol ein myfyrwyr, 91% (ACF 2018).

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Eleni roedd canran anhygoel, sef 99%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio, ac mae hynny 4% yn uwch na'r ffigur cenedlaethol (HESA 2018).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Mae ein graddedigion yn gallu cael gwaith sy'n ddiddorol ac sy'n talu'n dda ar ôl iddynt raddio. Yn ystod eich amser yn yr adran, rydym yn cynnig cyfle i bob myfyriwr gymryd rhan yn y Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith. Mae myfyrwyr ar y cynllun hwn wedi cael gwaith ym meysydd Addysg, y Gyfraith, Cyhoeddi, Gwleidyddiaeth, y Gwasanaeth Sifil, y Cyfyngau a'r Lluoedd Arfog. 

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni - dyma beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud am astudio yn Aberystwyth…