Amdanom Ni

Croeso i Adran Hanes a Hanes Cymru

Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol 1872, sy'n golygu mai Adran Hanes a Hanes Cymru yw'r adran hanes hynaf yng Nghymru ac ymhlith y pennaf ym Mhrydain. Mae'r Adran wedi ymrwymo i ddysgu mewn grwpiau bychain ac i ddarparu cefnogaeth unigol i'r myfyrwyr; ac mae ein cyrsiau hyblyg yn golygu y gallwch deilwra'ch gradd i gyd-fynd â'ch anghenion a'ch diddordebau eich hunain.

Pam dewis adran Hanes a Hanes Cymru yn Aberystwyth?

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Mae diddordebau dysgu ac ymchwil ein staff academaidd yn rhychwantu'r cyfnod o'r canol oesoedd i'r byd modern, ac fe'u hadlewyrchir yn y dewis eang o fodiwlau hanes gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol. Rydym yn ymfalchïo yn y berthynas gyfeillgar ac anffurfiol sydd gennym yma rhwng y staff a'r myfyrwyr. Mae ein Pwyllgor Ymgynghori Staff a Myfyrwyr yn cynrychioli’ch buddiannau chi, ac mae Cymdeithas Hanes fywiog yma hefyd sy'n trefnu darlithoedd gwadd, ymweliadau â lleoedd diddorol, a digwyddiadau cymdeithasol.

Mae'r adran yn credu'n gryf ym mhwysigrwydd cadw'r enw da sydd gennym am ansawdd y dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol a gynigiwn i chi, y myfyriwr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, cafodd ein hadran sgôr ardderchog am foddhad cyffredinol ein myfyrwyr, 92%, sydd yn sylweddol uwch na'r ffigur Prydeinig, sef 84%. 

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Eleni roedd canran anhygoel, 95.4%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio (DLHE, 2017).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.