Dr Katherine Burns

Dr Katherine Burns

Lectureship in American History

Adran Hanes a Hanes Cymru

Manylion Cyswllt

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Lecturer
Moderator
Coordinator

Cyhoeddiadau

Burns, K 2024, '‘She Died from Grief’: Trauma and Emotion in Information Wanted Advertisements', Slavery & Abolition , vol. 45, no. 1, pp. 99-116. 10.1080/0144039X.2023.2260185
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil