Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Amser                       

Gweithgaredd 

Math o weithgaredd / Lleoliad 

Dydd Mawrth 28 Medi 

10.00-10.30

Pob myfyriwr i gyfarfod eu tiwtor personol (bydd enw eich tiwtor a manylion pellach yn cael eu rhoi i chi mewn e-bost cyn y dydd) 

 

Ar-lein (Yn fyw) 

Dydd Iau30 Medi 

13.00-13.30

Sgwrs Ragarweiniol (yn Gymraeg) 

Argymhellir i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf a myfyrwyr blwyddyn sylfaen ddod i'r rhain, ond byddant hefyd yn cael eu recordio 

Wyneb yn wyneb 

14.00-16.00 

Sgwrs Ragarweiniol (yn Saesneg) 

Argymhellir i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf a myfyrwyr blwyddyn sylfaen ddod i'r rhain, ond byddant hefyd yn cael eu recordio. Caiff y myfyrwyr eu rhannu'n grwpiau gwahanol ar adegau gwahanol. 

Wyneb yn wyneb 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau. 

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch wybod gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 27 Medi. 

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 4 Hydref 2021 

Cyswllt adrannol: Glesni Davies 
Email: glr@aber.ac.uk / 01970 621917 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Adran Hanes a Hanes Cymru: Gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n dychwelyd

Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Bydd y Rhaglen Wythnos Ymgartrefu (27 Medi 2021 – 1 Hydref 2021) ar gael yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu, anfonwch e-bost hisstaff@aber.ac.uk.