RôlEnwE-bostFfôn
Rheolwr y Gyflogres Martin Davies mad@aber.ac.uk (01970) 622033
Swyddog Pensiynau a Buddiannau Gweithwyr  Beth Head myh@aber.ac.uk (01970) 628706
Cynorthwy-ydd Cyllid - Cyflogau Jean Glennie jlg@aber.ac.uk (01970) 622032
Cynorthwy-ydd Cyllid - Cyflogau Emma Hill elh46@aber.ac.uk (01970) 628414
Ymholiadau Cyffredinol

Cyflogau

Pensiynau

payroll@aber.ac.uk

pensions@aber.ac.uk

 

 

Swyddfa Cyflogau

Mae’r Swyddfa Cyflogau wedi ei lleoli yn Adnoddau Dynol ac mae ar agor rhwng 9am a 5pm.

Dyma brif gyfrifoldebau’r Swyddfa:

 • Talu cyflogau i bob aelod o’r staff llawn/rhan amser a staff dros dro. Prosesu data cyflogau amrywiol o daflenni amser, hawliadau am oriau ychwanegol, tystysgrifau presenoldeb a ffioedd arholwyr allanol.
 • Pob agwedd ariannol ar y broses cyflogau gan gynnwys trafodion cyllidion i ad-dalu costau cyflogau rhwng unedau cyfrifo.
 • Darparu cyngor a gwybodaeth ynglŷn â chyflogau i staff y Brifysgol a gweithwyr dros dro.
 • Cysylltu â Chyllid y Wlad, yr Adran Gwaith a Phensiynau a chyrff swyddogol eraill.
 • Cysylltu  â phob un o adrannau’r Brifysgol ynglŷn â chyflogau a chostau.
 • Dosbarthu slipiau cyflog, ffurflenni P60 ac adroddiadau costau cyflogau.
 • Trefniadau pensiynau.

 

Dyddiadau Talu

 • Telir cyflogau ar ddiwrnod gwaith olaf pob mis.

Ffurflenni

 • Polisi Treuliau Adleoli
 • Ffurflen Hawlio Treuliau Adleoli
 • Prawf Llygaid a Sbectol ar gyfer defnyddwyr DSE
 • Ffurflen Hawlio Prawf Llygaid
 • Mae angen y ffurflen hon os nad oes gennych P45 oddi wrth eich cyflogwr diwethaf Ffurflen Dreth P46
 • Newid manylion cyfrif banc Manylion Banc

 

 

    

 

       

 

 

 

 

Newyddion