COSHH (Control of Substances Hazardous to Health)

Mae asesiadau COSHH yn fath arbenigol o asesiad risg y dylid ei wneud lle mae risg i rywun ddod i gysylltiad â sylwedd neu asiant biolegol yn ystod eu gwaith neu o ganlyniad i weithgareddau gwaith.