Llawlyfrau IDA yr Athrofeydd ac Adrannau Gwasanaeth

Mae’n orfodol i Athrofeydd ac Adrannau Gwasanaeth ddogfennu eu trefniadau Rheoli Iechyd Diogelwch a’r Amgylchedd (gweler Rheoli Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd PA, Strwythur a Chyfrifoldebau).

Gellir addasu a chwblhau’r dogfennau canlynol er mwyn cyflawni’r amod hwn.