Asesiadau Risg Enghreifftiol ar gyfer y Sector Addysg

Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999  – General Module Risk Assessment Index for Universities and Colleges, Health and Safety Direct Cyf.

Sylwer:

  • Arweiniad yn unig yw’r dogfennau hyn. Dylid eu haddasu ar gyfer sefyllfa’r adran yn lleol, ac ni ddylid eu defnyddio ar eu pen eu hunain.
  • Gellir copïo’r wybodaeth yn y ffurflenni i’r ffurflenni a ddefnyddir ar hyn o bryd yn yr adrannau.
  • Nid yw’r broses asesu risg a nodir yn gyflawn – mae rhagor o wybodaeth ar y tudalennau asesu risg.
  • At ddefnydd Prifysgol Aberystwyth yn unig y mae’r dogfennau hyn, ac ni ddylid anfon copïau ohonynt at sefydliadau eraill nac unigolion.

Mae’r ffeiliau isod ar ffurf Dogfen Microsoft (.doc).