Dr Joanne Wallace

Dr Joanne Wallace

Uwch Ddarlithydd

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Cafodd Jo radd BSc (Anrhydedd) mewn Gwyddor Chwaraeon (seicoleg) o Brifysgol John Moores yn Lerpwl yn 2003 gan aros yno i gwblhau MSc mewn Ffisioleg Chwaraeon yn 2004. Arhosodd Jo ym Mhrifysgol John Moores i gwblhau ei Doethuriaeth ar Effaith Cyfansoddiad y Corff Dynol gan ddefnyddio Amsugnometreg Pelydr-X Ynni Deuol ym Mawrth 2007. Yn ystod ei hamser yno roedd hi hefyd yn rhoi cymorth ffisiolegol i athletwyr proffesiynol lleol a chlybiau pêl-droed a rygbi ac mae wrthi yn gweithio tuag at achrediad BASES ar gyfer cymorth Gwyddor Chwaraeon mewn Ffisioleg.

Dysgu

Ymchwil

Mesur cyfansoddiad y corff gan gynnwys mesuriadau cyhyrsgerbydol mewn ymarfer corff ac iechyd ac ar gyfer perfformiad mewn chwaraeon; maetheg chwawraeon a phrofion ymarfer corff ffisiolegol cymwysedig a phrofion yn y maes.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Winter, SL, Forrest, SM, Wallace, J & Challis, JH 2018, 'A Dual X-Ray Absorptiometry Validated Geometric Model for the Calculation of Body Segment Inertial Parameters of Young Females', Journal of Applied Biomechanics, vol. 34, no. 2, pp. 89-95. https://doi.org/10.1123/jab.2016-0307
Guppy, FM, Thatcher, R & Wallace, J 2015, 'High-intensity interval training: a potential novel method for improving bone mass', Bone Research Society/British Society for Matrix Biology Joint Meeting, Edinburgh, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 01 Sep 2015.
Guppy, FM, Thatcher, R & Wallace, J 2015, 'Six weeks of high-intensity interval training reduces fat mass in healthy males', Annual Congress of the European College of Sport Science, Malmo, Sweden, 01 Jul 2015.
Clarys, JP, Scafoglieri, A, Provyn, S, Louis, O, Wallace, JA & Mey, JD 2010, 'A macro-quality evaluation of DXA variables using whole dissection, ashing, and computer tomography in pigs', Obesity, vol. 18, no. 8, pp. 1477-1485. https://doi.org/10.1038/oby.2009.447
Provyn, S, Wallace, J, Scafoglieri, A, Sesboue, B, Marfell-Jones, M, Bautmans, I & Clarys, JP 2010, 'Formules de prédiction de l’adiposité chez la femme – contrôle de qualité', Science and Sports, vol. 25, no. 6, pp. 291–303. https://doi.org/10.1016/j.scispo.2010.03.004
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil