Miss Sian Davies

Miss Sian Davies

Bioreview Project Manager

IBERS

European Development Officer

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Manylion Cyswllt

Proffil

Cyn ymuno ag Ymchwil, Busnes ac Arloesi gweithiodd Sian fel Rheolwr Prosiect ar y prosiect 3 mlynedd Hinsawdd Arloesedd KIC a ariennir gan y Sefydliad Ewropeaidd dros Arloesedd a Thechnoleg yn Athrofa Gwyddorau Biolegol ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae ganddi Radd Gwyddoniaeth Gymhwysol mewn Cemeg a Gwyddoniaeth Llygredd Amgylcheddol ac phrofiad gwerthfawr mewn diwydiannau d¿¿¿¿¿¿¿¿r a fferyllol.

Hefyd mae ganddi dros 10 mlynedd o brofiad gweithio i gwmni gofal iechyd arbenigol rhyngwladol (Protherics, cwmni BTG) oedd yn darparu cynhyrchion fferyllol arbennig ar werth masnachol mewn nifer o wledydd. Fel Prif Swyddog Gwarantu Safonau roedd hi’n gyfrifol am sicrhau cydymffurfaeth â chyrff rheoleiddio – FDA a MHRA (Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r U.D.A. ac Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Siân Davies yn Swyddog Datblygu Ewropeaidd rhan-amser, o fewn yr Uned Ewropeaidd sy'n cynnig cefnogaeth cyn-dyfarnu i geisiadau am arian Ewropeaidd. Ynghyd â'r Uned Ewropeaidd, hi sy'n gyfrifol am gyflenwi gwybodaeth, cyngor rhagweithiol a chymorth sy'n gysylltiedig â cheisiadau grant e.e. Horizon 2020 (gweithredoedd ERC a Marie Sklodowska-Curie).