Cyfleusterau archebu hunanwasanaeth newydd ar gyfer Ystafelloedd Astudio Grŵp Llyfrgell Hugh Owen

Gall myfyrwyr llogi ystafell Astudio Grŵp yn Llyfrgell Hugh Owen ar lein drwy ddefnyddio’r tudalen yma: https://gsr.aber.ac.uk

Pan ydych yn y Llyfrgell, gallwch weld pa ystafelloedd sydd ar gael drwy ddefnyddio’r sgrin ymddangos sydd gyferbyn a’r ddesg ymholiad ar lefel D:

Mae modd defnyddio'r opsiwn Cwrdd Nawr ar y ddyfais sydd tu allan yr ystafell os yw'r ystafell ar gael ar y pryd:


Mae gwybodaeth bellach ynglŷn ar Ystafelloedd Astudio Grŵp yn Llyfrgell Hugh Owen ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/group-study-rooms/