Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG

Ers i adeiladau'r Llyfrgell gau eu drysau ym mis Mawrth, rydym ni wedi parhau i gynnig adnoddau a rhith-gymorth gan Ddesg Wasanaeth GG a llyfrgellwyr eich pwnc.  Dros yr haf, fel rhan o'n trefn ar gyfer ail-agor fesul cam, rydym ni wedi lansio nifer o wasanaethau o Lyfrgell Hugh Owen er mwyn cefnogi eich addysg ac rydym ni'n dal yn bwriadu lansio mwy o wasanaethau fel y bydd y rheoliadau'n caniatáu.

Coronafirws - Gwybodaeth Bwysig, Prifysgol Aberystwyth

  • Mae'r dudalen hon yn cynnwys cyngor ac arweiniad i'n staff a'n myfyrwyr ynghylch yr achosion o coronafirws.

Desg Wasanaeth Rithiol TG a'r Llyfrgell

  • Mae Desg Wasanaeth TG a'r Llyfrgell ar gael drwy sgwrs ar-lein, dros y ffôn a dros e-bost, MS teams: 08:30-17:30 dydd Llun i ddydd Sul

Cymorth pwnc

Mannau astudio yn y Llyfrgell

  • Mae Ystafell Iris de Freitas yn awr yn darparu mannau astudio sydd rhaid eu rhag-archebu i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth. Gweler ein gwefan am fwy o wybodaeth ar yr hyn sydd ar gael, ynglŷn â gwybodaeth ar sut i archebu man astudio.

Oriau agor y llyfrgell

  • Rydym ni'n ymestyn oriau agor gwasanaethau’r llyfrgell

Dychwelyd eich llyfrau llyfrgell ac offer TG

Benthyg llyfrau drwy'r gwasanaeth Clicio a Chasglu

Argraffu a chopïo

Mwy o Lyfrau

  • Os nad yw eich cais ar gael fel e-lyfr, byddwn nawr yn ceisio archebu copi print. Mae’n bosib na fydd y llyfr ar gael i’w gasglu am rai wythnosau oherwydd y sefyllfa sydd ohoni felly cadwch hyn mewn cof.

Sesiynau rhithiol i gynefino â Thechnoleg Gwybodaeth a'r Llyfrgell i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd

  • Arweiniad defnyddiol i wasanaethau Llyfrgell a TG, ac i adnoddau ar gyfer astudio gan gynnwys Blackboard, Cofnod Myfyriwr, Ap Aber ac argraffu/llungopïo/sganio.
  • Ceir hefyd cefnogaeth ar sut i ddefnyddio eich rhestrau darllen, dod o hyd i, a chael mynediad at adnoddau arlein a benthyca llyfrau o’r llyfrgell.
  • Ble ydw i'n casglu fy Ngherdyn Aber?

Datblygiadau diweddaraf

Cadwch lygad ar ein cynlluniau i ailagor drwy ddilyn cyfrifon y Gwasanaethau Gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol