Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG

Mae Llyfrgell Hugh Owen a gwasanaethau TG y manylir arnynt isod yn parhau i fod ar agor ac ar gael.

Desg Wasanaeth TG a'r Llyfrgell

Defnyddio Adnoddau'r Llyfrgell yn ystod cyfyngiadau COVID

Cymorth pwnc a sgiliau Llyfrgell a Gwybodaeth

Mannau astudio yn y Llyfrgell

Newidiadau dros dro i rai ardaloedd astudio yn Llyfrgell Hugh Owen, a tharfu posib ar gasglu llyfrau rhwng Mai a Mehefin 2021

Ni dderbynnir archebion ar gyfer ardaloedd astudio ar Lefel E ac F yn Llyfrgell Hugh Owen rhwng 4 Mai a 30 Mehefin, tra bo gwaith adeiladu yn digwydd i osod goleuadau newydd.

Bydd staff y Llyfrgell yn parhau i gasglu llyfrau ar gyfer y gwasanaeth clicio a chasglu, ond efallai y bydd rhywfaint o oedi o ran y gwasanaeth. Rydym yn eich cynghori i wneud cais am unrhyw lyfrau y mae eu hangen arnoch chi ar gyfer eich astudiaethau cyn y dyddiadau hyn, os yw’n bosib: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

Rydym wrthi’n ceisio darparu ardaloedd astudio ychwanegol i gefnogi eich anghenion astudio:

Dychwelyd eich llyfrau ac offer TG

Benthyca llyfrau’r llyfrgell drwy’r post

Os nad yw’r llyfr yr ydych ei angen ar gael ar-lein drwy Primo, catalog y llyfrgell, ac nad ydych yn Aberystwyth, gallwch drefnu i’r llyfr gael ei anfon i chi drwy’r post gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Benthyca drwy’r Post

Benthyg llyfrau drwy'r gwasanaeth Clicio a Chasglu

  • Gellir benthyg llyfrau ac offer TG trwy ddefnyddio’r gwasanaeth Clicio a Chasglu a threfnu amser casglu ymlaen llaw. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10:00 a 17:00.
  • Os hoffech ddefnyddio adnoddau nad ydynt ar gael i'w benthyg - cysylltwch â ni.

Gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau

Mewn ymateb i COVID-19, rydym yn cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau tra bod mynediad at ddeunyddiau yn y Llyfrgell yn gyfyngedig. 

Argraffu a chopïo

Mae gwasanaeth argraffu, llungopïo a sganio ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau agor a hysbysebir

Mwy o Lyfrau

  • Gwasanaeth Mwy o Lyfrau
  • Os nad yw eich cais ar gael fel e-lyfr, byddwn nawr yn ceisio archebu copi print. Mae’n bosib na fydd y llyfr ar gael i’w gasglu am rai wythnosau oherwydd y sefyllfa sydd ohoni felly cadwch hyn mewn cof.

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau o'r llyfrgell

  • Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau o'r llyfrgell
  • O ganlyniad i'r cyfyngiadau newydd a roddwyd ar waith yn ddiweddar ledled y DU, ni fydd y tîm Cyflenwi Dogfennau yn gallu benthyca na rhoi benthyg deunydd print am y tro. Gellir parhau i wneud ceisiadau am ddeunydd digidol gan ddefnyddio'r botwm "Cyflenwi Dogfennau" yn Primo.
  • Os oes angen arnoch lyfr, erthygl, neu bennod, nad oes gennym yma yn Aberystwyth, gallwch wneud cais am yr eitem gan ddefnyddio’r botwm “Cyflenwi Dogfennau” yn Primo – Catalog y Llyfrygell.
  • Pan fydd eich eitem yn cyrraedd y llyfrgell, fe anfonwn e-bost atoch gyda gwybodaeth ar sut i archebu slot amser i chi ddod mewn i’w chasglu.

Sesiynau rhithiol i gynefino â Thechnoleg Gwybodaeth a'r Llyfrgell i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd

Datblygiadau diweddaraf

Rydym yn postio ein newyddion a'r diweddariadau ar ein gwasanaethau ar Newyddion GG ac ar ein cyfrif Twitter @aberuni_is 

Rydym ar Facebook ac Instagram yn ogystal - dewch i ddweud helo!

Cerdyn Aber