Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG

Mae Llyfrgell Hugh Owen a gwasanaethau TG y manylir arnynt isod yn parhau i fod ar agor ac ar gael.

Desg Wasanaeth TG a'r Llyfrgell

Defnyddio Adnoddau'r Llyfrgell yn ystod cyfyngiadau COVID

 • Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar agor a gellir dod i'r llyfrgell i bori'r silffoedd a benthyca eitemau.
 • Gweler ein Cwestiwn Cyffredin “Sut ydw i'n cyrchu adnoddau llyfrgell yn ystod COVID?” Mae llawer o’n hadnoddau ar gael ar-lein, ac os nad ydynt mae nifer o wasanaethau llyfrgell dros dro newydd wedi cael eu cyflwyno er mwyn cefnogi myfyrwyr a staff yn ystod y cyfnod hwn.
 • Mynnwch gip ar Primo – catalog y llyfrgell am adnoddau ar-lein yn y lle cyntaf.
 • Gall eich llyfrgellydd pwnc eich cynorthwyo i ganfod adnoddau.

Cymorth pwnc a sgiliau Llyfrgell a Gwybodaeth

Mannau astudio yn y Llyfrgell

 • Mae Lefelau E a F ac Ystafell Iris de Freitas yn Llyfrgell Hugh Owen ar agor ac yn cynnig amrywiaeth o fannau astudio y gellir eu defnyddio heb archebu o flaen llaw. 
 • Rhaid archebu'r ystafelloedd astudio unigol a'r ystafelloedd astudio grŵp yn Llyfrgell Hugh Owen o flaen llaw https://myaccount.aber.ac.uk/protected/o365bookaroom/ 
 • Mae Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar agor ac yn cynnig amrywiaeth o fannau astudio y gellir eu defnyddio heb archebu o flaen llaw
 • Cofiwch ddod â'ch cerdyn Aber i gael mynediad i'r mannau astudio

Dychwelyd eich llyfrau ac offer TG

Benthyca llyfrau’r llyfrgell drwy’r post

Os nad yw’r llyfr yr ydych ei angen ar gael ar-lein drwy Primo, catalog y llyfrgell, ac nad ydych yn Aberystwyth, gallwch drefnu i’r llyfr gael ei anfon i chi drwy’r post gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Benthyca drwy’r Post

Benthyg llyfrau drwy'r gwasanaeth Clicio a Chasglu

 • Gellir ymweld â llyfrgell Hugh Owen neu llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol a phori'r silffoedd a benthyca eitemau.
 • Gellir benthyg llyfrau ac offer TG trwy ddefnyddio’r gwasanaeth Clicio a Chasglu 

Gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau

Mewn ymateb i COVID-19, rydym yn cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau tra bod mynediad at ddeunyddiau yn y Llyfrgell yn gyfyngedig. 

Argraffu a chopïo

Mae gwasanaeth argraffu, llungopïo a sganio ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau agor a hysbysebir

Mwy o Lyfrau

 • Gwasanaeth Mwy o Lyfrau
 • Os nad yw eich cais ar gael fel e-lyfr, byddwn nawr yn ceisio archebu copi print. Mae’n bosib na fydd y llyfr ar gael i’w gasglu am rai wythnosau oherwydd y sefyllfa sydd ohoni felly cadwch hyn mewn cof.

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

 • Mae ein Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn gweithredu fel arfer. 
 • Os oes angen arnoch lyfr, erthygl, neu bennod, nad oes gennym yma yn Aberystwyth, gallwch wneud cais am yr eitem gan ddefnyddio’r botwm “Cyflenwi Dogfennau” yn Primo – Catalog y Llyfrygell. Pan fydd eich eitem yn cyrraedd y llyfrgell, fe anfonwn e-bost atoch gyda gwybodaeth ar sut i’w chasglu.

Sesiynau rhithiol i gynefino â Thechnoleg Gwybodaeth a'r Llyfrgell i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd

Datblygiadau diweddaraf

Rydym yn postio ein newyddion a'r diweddariadau ar ein gwasanaethau ar Newyddion GG ac ar ein cyfrif Twitter @aberuni_is 

Rydym ar Facebook ac Instagram yn ogystal - dewch i ddweud helo!

Cerdyn Aber