Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG

Mae Llyfrgell Hugh Owen a gwasanaethau TG y manylir arnynt isod yn parhau i fod ar agor ac ar gael.

Coronafeirws - Gwybodaeth Bwysig, Prifysgol Aberystwyth

 • Mae'r dudalen hon yn cynnwys cyngor ac arweiniad i'n staff a'n myfyrwyr ynghylch yr achosion o’r coronafeirws.

Desg Wasanaeth Rithiol TG a'r Llyfrgell

 • Mae Desg Wasanaeth TG a'r Llyfrgell ar gael drwy sgwrs ar-lein, ar MS Teams, dros y ffôn a thros e-bost: 08:30-19:30 dydd Llun i ddydd Gwener a 08:30-17:00 Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Cymorth pwnc

Mannau astudio yn y Llyfrgell

 • Mae Ystafell Iris de Freitas yn darparu mannau astudio sydd rhaid eu rhag-archebu i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth. Gweler ein gwefan am fwy o wybodaeth ar yr hyn sydd ar gael a sut i archebu man astudio.
 • Mae Lefelau E a F yn Llyfrgell Hugh Owen bellach ar agor ac yn cynnig amrywiaeth o fanau astudio y mae’n rhaid eu harchebu o flaen llaw. Gwelwch ein gwefan am ragor o fanylion:  https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/hughowen/e-f-study-spaces/  
 •  

Dychwelyd eich llyfrau ac offer TG

Benthyg llyfrau drwy'r gwasanaeth Clicio a Chasglu

 • Gellir benthyg llyfrau ac offer TG trwy ddefnyddio’r gwasanaeth Clicio a Chasglu a threfnu amser casglu ymlaen llaw. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10:00 a 17:00 o Fedi’r 1af 2020.
 • Os hoffech ddefnyddio adnoddau nad ydynt ar gael i'w benthyg - cysylltwch â ni

Gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau

 • Mewn ymateb i COVID-19, rydym yn cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau tra bod mynediad at ddeunyddiau yn y Llyfrgell yn gyfyngedig. 

Argraffu a chopïo

Mwy o Lyfrau

 • Os nad yw eich cais ar gael fel e-lyfr, byddwn nawr yn ceisio archebu copi print. Mae’n bosib na fydd y llyfr ar gael i’w gasglu am rai wythnosau oherwydd y sefyllfa sydd ohoni felly cadwch hyn mewn cof.

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau o'r llyfrgell

 • Am y chwe mis diwethaf mae ein gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau ond wedi bod yn darparu deunydd sydd ar gael yn electronig. Rydym bellach mewn sefyllfa i allu ailddechrau darparu deunydd argraffiedig.
 • Os oes angen arnoch lyfr, erthygl, neu bennod, nad oes gennym yma yn Aberystwyth, gallwch wneud cais am yr eitem gan ddefnyddio’r botwm “Cyflenwi Dogfennau” yn Primo – Catalog y Llyfrygell.
 • Pan fydd eich eitem yn cyrraedd y llyfrgell, fe anfonwn e-bost atoch gyda gwybodaeth ar sut i archebu slot amser i chi ddod mewn i’w chasglu.

Sesiynau rhithiol i gynefino â Thechnoleg Gwybodaeth a'r Llyfrgell i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd

 • Arweiniad defnyddiol i wasanaethau Llyfrgell a TG, ac i adnoddau ar gyfer astudio gan gynnwys Blackboard, Cofnod Myfyriwr, Ap Aber ac argraffu/llungopïo/sganio.
 • Ceir hefyd cefnogaeth ar sut i ddefnyddio eich rhestrau darllen, dod o hyd i, a chael mynediad at adnoddau arlein a benthyca llyfrau o’r llyfrgell.
 • Ble ydw i'n casglu fy Ngherdyn Aber?

Datblygiadau diweddaraf

Cadwch lygad ar ein cynlluniau i ailagor drwy ddilyn cyfrifon y Gwasanaethau Gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol

 

Ers i adeiladau'r Llyfrgell gau eu drysau ym mis Mawrth, rydym ni wedi parhau i gynnig adnoddau a rhith-gymorth gan Ddesg Wasanaeth GG a llyfrgellwyr eich pwnc.  Ers Haf 2020 rydym wedi parhau i ddatblygu gwasanaethau o Lyfrgell Hugh Owen er mwyn cefnogi eich addysg ac rydym ni'n dal yn bwriadu lansio mwy o wasanaethau fel y bydd y rheoliadau'n caniatáu.