Ynglŷn â Ni

Oherwydd COVID-19, gall gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/libservicesmar2020/ 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rheoli ac yn darparu gwasanaethau gwybodaeth mewn modd cyfannol.

Y Gwasanaethau Gwybodaeth yw’r gyfarwyddiaeth sy’n gyfrifol am oruchwylio’r ddarpariaeth Gwasanaethau Llyfrgell ar gyfer ymchwil a dysgu, Gwasanaethau TG at ddibenion academaidd, y Gwasanaethau Gwybodaeth Reoli a’r Gwasanaethau Cyfryngau, gan gynnwys y rheini a ddarperir mewn ystafelloedd dysgu y gellir eu llogi’n ganolog.