Gwasanaethau TG

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu'r gwasanaethau lawn ar gyfer TGCh i Brifysgol Aberystwyth, o'r rhyngrwyd cyswllt allanol i rwydwaith JANET i cyfrifiaduron ac argraffwyr mewn mannau cyhoeddus.

Mae manylion llawn am wasanaethau unigol ar gael drwy'r tudalennau isod:

Ein Gwasanaethau