Oriau Agor

Defnyddio'r Llyfrgelloedd

  • Trwy Gerdyn Aber yn unig y cewch fynediad i'r Llyfrgell y tu allan i'r oriau agor craidd 08:30-17:00. Bydd angen i ymwelwyr heb Gerdyn Aber ofyn i staff wrth y ddesg i'w gadael nhw allan o'r adeilad y tu allan i'r amseroedd hyn. 
  • Rhowch wybod i Gwasanaethau Gwybodaeth ar unwaith os ydych yn colli eich Cerdyn Aber.

Cefnogaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth a lefelau gwasanaeth

Oriau craidd: 09:00-17:00 dydd Llun-Gwener

  • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig ystod lawn o wasanaethau a chymorth rhwng 09:00-17:00, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor a’r gwyliau (ag eithrio pan fydd y llyfrgelloedd ar gau).
  • Yn ystod awr hyfforddi staff, rhwng 09:00-10:00 ar ddydd Mercher, rydym yn cynnig gwasasnaethau hunan-wasanaeth / defnydd cyfeiriadol
  • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we,  yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/cy/94 

Gwasanaethau wedi eu staffio: 08.30-17:30

  • Noder: y tu allan i oriau craidd ein gwasanaeth rhwng 09: 00-17: 00, Llun-Gwener, efallai bydd angen atgyfeirio rhai ymholiadau.

Hunan-wasanaeth /defnydd cyfeiriadol: 17:30-08:30