Oriau Agor

Defnyddio'r Llyfrgelloedd

  • Trwy Gerdyn Aber yn unig y cewch fynediad i'r Llyfrgell y tu allan i'r oriau agor craidd 08:30-17:00. Bydd angen i ymwelwyr heb Gerdyn Aber ofyn i staff wrth y ddesg i'w gadael nhw allan o'r adeilad y tu allan i'r amseroedd hyn. 
  • Rhowch wybod i Gwasanaethau Gwybodaeth ar unwaith os ydych yn colli eich Cerdyn Aber.