Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth

O ganlyniad i  COVID-19, gall gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/libservicesmar2020/ 

 Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 3 diwrnod gwaith ond fel rheol byddwn yn ymateb o fewn 24 awr.

Am holl ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell a Gwasanaethau TG gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Ffonio 01970 62 2400
  • Dydd Llun-Dydd Iau: 08:30 - 17:30
  • Dydd Gwener: 08.30 - 16.30
  • Dydd Sadwrn-Dydd Sul- AR GAU
 • ebostio gg@aber.ac.uk
 • defnyddio'r ddolen sgwrs nawr ar ein tudalennau gwe
 • neu ddefnyddio’r ffurflen arlein hon

Er mwyn cydymffurfio â Chyngor y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol ar gyfer COVID-19, nid oes gwasanaeth ymholiadau wyneb-yn-wyneb ar gael gan wasanaethau gwybodaeth

Cysylltu â Ni

(Beth yw hwn?)

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.

 

Cefnogaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth a lefelau gwasanaeth

Oriau craidd: 09:00-17:00 dydd Llun-Gwener

 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig ystod lawn o wasanaethau a chymorth rhwng 09:00-17:00, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor a’r gwyliau (ag eithrio pan fydd y llyfrgelloedd ar gau).
 • Yn ystod awr hyfforddi staff, rhwng 09:00-10:00 ar ddydd Mercher, rydym yn cynnig gwasasnaethau hunan-wasanaeth / defnydd cyfeiriadol
 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we,  yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 

Gwasanaethau wedi eu staffio: 08.30-17:30

 • Noder: y tu allan i oriau craidd ein gwasanaeth rhwng 09: 00-17: 00, Llun-Gwener, efallai bydd angen atgyfeirio rhai ymholiadau.

Hunan-wasanaeth /defnydd cyfeiriadol: 17:30-08:30