Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth

Ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â Gwasanaethau Llyfrgell a TG gallwch gysylltu â ni trwy:

 

ein galw ar 01970 62 2400

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30 (10:00 Dydd Mercher) - 17.00

gan ddefnyddio'r Sgwrs Nawr ar ein tudalennau gwe

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30 (10:00 Dydd Mercher) - 17.00
 

e-bostio gg@aber.ac.uk

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30 (10:00 Dydd Mercher) - 17.00
Desg Ymholiad Llyfrgell Hugh Owen
Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 (10:00 Dydd Mercher)  – 17:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul 13:00 - 17:00**
 
gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein isod

**Cynigir gwasanaeth ymholiadau cyfyngedig ar benwythnosau ac efallai y bydd angen cyfeirio rhai ymholiadau at y gwasanaeth oriau craidd

 

Cysylltu â Ni

(Beth yw hwn?)

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.

 

Cefnogaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth a lefelau gwasanaeth

Oriau craidd: 09:00-17:00 dydd Llun-Gwener

  • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig ystod lawn o wasanaethau a chymorth rhwng 09:00-17:00, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor a’r gwyliau (ag eithrio pan fydd y llyfrgelloedd ar gau).
  • Yn ystod awr hyfforddi staff, rhwng 09:00-10:00 ar ddydd Mercher, rydym yn cynnig gwasasnaethau hunan-wasanaeth / defnydd cyfeiriadol
  • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we,  yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 

Gwasanaethau wedi eu staffio: 08.30-17:30

  • Noder: y tu allan i oriau craidd ein gwasanaeth rhwng 09: 00-17: 00, Llun-Gwener, efallai bydd angen atgyfeirio rhai ymholiadau.

Hunan-wasanaeth /defnydd cyfeiriadol: 17:30-08:30