Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 3 diwrnod gwaith ond fel rheol byddwn yn ymateb o fewn 24 awr.

Am holl ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell, Cyfryngau, Argraffu a Llungopïo, TG, Gwerthiannau, gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Ymweld â’r Ddesg Ymholiadau ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen (Canllaw Mynediad AccessAble)
 • Ffonio 01970 62 2400
  • Dydd Llun-Dydd Sul (tymor): 9am (10am ar ddyddiau Mercher) - 10.00pm
  • Dydd Llun-Dydd Gwener (gwyliau): 9am (10am ar ddyddiau Mercher) - 5.30pm
 • ebostio gg@aber.ac.uk
 • neu ddefnyddio’r ffurflen arlein hon

Cysylltu â Ni

(Beth yw hwn?)

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.

 

Cefnogaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth a lefelau gwasanaeth

Oriau craidd: 09:00-17:00 dydd Llun-Gwener

 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig ystod lawn o wasanaethau a chymorth rhwng 09:00-17:00, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor a’r gwyliau (ag eithrio pan fydd y llyfrgelloedd ar gau).
 • Yn ystod awr hyfforddi staff, rhwng 09:00-10:00 ar ddydd Mercher, rydym yn cynnig gwasasnaethau hunan-wasanaeth / defnydd cyfeiriadol
 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we,  yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 

Gwasanaethau wedi eu staffio: 08.30-22:00

 • Noder: y tu allan i oriau craidd ein gwasanaeth rhwng 09: 00-17: 00, Llun-Gwener, efallai bydd angen atgyfeirio rhai ymholiadau.

Hunan-wasanaeth /defnydd cyfeiriadol: 22:00-08:30