Gwybodaeth i Ddysgwyr

Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2018 Welsh in the family award 2018

Gwobr Grŵp y Flwyddyn 2018 Group of the Year Award 2018

Gwobr Cymraeg yn y Gweithle (ffurflen Cyflogwyr) 2018 Welsh in the Workplace Award (employers) 2018

Gwobr Cymraeg yn y Gweithle (ffurflen y dysgwr) 2018 Welsh in the Workplace Award 2018 (learner)

 

 

Cyfleoedd in Ymarfer Siarad Cymraeg
Mae ymarfer siarad yn hanfodol ar gyfer llwyddiant.  Yma rhestrir digwyddiadau dysgu anffurfiol rheoliadd ble mae modd i chi ymarfer mewn sefyllfa llai ffurfiol. 

Cymorth Ariannol
Cronfa Ariannol Wrth Gefn i Ddysgwyr

Manylion Arholiadau CBAC
i ddilyn eto

Llyfrau ac adnoddau dysgu Cymraeg
Ap Geiriaduron Ap sy'n cynnwys Cysgair 
-
 Ap Dysgu Cymraeg - Say Something in Welsh
- learn-welsh.net Anodd ar-lein i ddechreuwyr (am ddim)
parallel.cymru Cylchgrawn dwyieithog ar-lein