Cysylltu â Ni

Ein Cyfeiriad

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr
Adeilad yr Arglwydd Milford 
Campws Gogerddan 
Prifysgol Aberystwyth 
Ceredigion
SY23 3EE

0800 876 6975  |  dysgucymraeg@aber.ac.uk

Ein Staff

Enw

Rôl

Ebost

Siôn Meredith

Pennaeth Dysgu Cymraeg

stm@aber.ac.uk

Anika Lloyd

Rheolwr Dysgu Cymraeg (Dros Dro)

ail@aber.ac.uk

Elin Williams

Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm

eiw@aber.ac.uk

Meryl Evans

Cydlynydd Ceredigion

mee25@aber.ac.uk

Sam Jones

Cydlynydd Sir Gâr, De Powys a Phobl Ifanc

saj96@aber.ac.uk

Debbie Gilbert

Cydlynydd Maldwyn

dlg3@aber.ac.uk

Susan Evans

Cydlynydd Cymraeg Gwaith

sae20@aber.ac.uk

Olwen Morus

Cydlynydd Cymraeg yn y Cartref / Hyfforddwr Cymraeg Gwaith

olm25@aber.ac.uk 

Felicity Roberts

Cydlynydd y Cwrs Haf Dwys

afr@aber.ac.uk

Carys Hughes Jones

Cydlynydd Gweinyddol

caj@aber.ac.uk

Cêt Morgan

Swyddog Rhaglen

ccm@aber.ac.uk

Rhian Lloyd

Swyddog Gweithrediadau Academaidd 

rqj@aber.ac.uk

Lili Price-Jones 

Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Academaidd

lip40@aber.ac.uk

Gwyneth Davies

Tiwtor Ffracsiynol (Ceredigion)

gwd7@aber.ac.uk

Rob Dery

Tiwtor Ffracsiynol (Ceredigion)

rrd@aber.ac.uk

Helen Hopkins Tiwtor Amser Llawn heh49@aber.ac.uk

Catrin Lloyd

Tiwtor Ffracsiynol (Ceredigion)

cal54@aber.ac.uk

Cara Llywelyn-Davies

Tiwtor Amser Llawn 

cel19@aber.ac.uk

Dafydd Morse Tiwtor Amser Llawn dfm@aber.ac.uk

Mererid Roberts

Tiwtor Ffracsiynol (Gogledd Powys)

mhr7@aber.ac.uk

Rhiannon Taylor

Tiwtor Amser Llawn (Cymraeg yn y Cartref)

rht@aber.ac.uk

Richard Vale

Tiwtor Amser Llawn (Ceredigion)

riv1@aber.ac.uk