Cysylltu â Ni

Ein Cyfeiriad

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr
Adeilad Elystan Morgan
Canolfan Llanbadarn
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion  SY23 3AS

0800 876 6975  |  dysgucymraeg@aber.ac.uk

Ein Staff

 

EnwRôlFfônE-bost
Siôn Meredith Pennaeth Dysgu Cymraeg 0800 876 6975 stm@aber.ac.uk
Elin Williams Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm 01970 628463 eiw@aber.ac.uk
Phyl Brake Cydlynydd Gogeldd Ceredigion 01970 622680 pjb@aber.ac.uk
Meryl Evans Cydlynydd De Ceredigion a Gorllewin Sir Gâr

 

mee25aber.ac.uk
Anika Lloyd Cydlynydd Brycheiniog, Dinefwr a Llanelli

01639 841751

ail@aber.ac.uk
Susan Evans a Debbie Gilbert

Cydlynwyr Maldwyn a Maesyfed

01686 614226

sae20@aber.ac.uk

dlg3@aber.ac.uk

Susan Evans Cydlynydd Cymraeg Gwaith 01686 614226 sae20@aber.ac.uk
Catrin Lloyd Tiwtor Llawn Amser   cal54@aber.ac.uk
Felicity Roberts Cydlynydd y Cwrs Haf Dwys 0800 862 8489 afr@aber.ac.uk
Carys Hughes Jones Cydlynydd Gweinyddol 01970 628494 caj@aber.ac.uk
Olwen Morus Cydlynydd y Grant Arloesi 01970 628462 olm25@aber.ac.uk 
Cêt Morgan Swyddog Rhaglen 01970 628707 ccm@aber.ac.uk
Rhian Lloyd Swyddog Gweithrediadau Academaidd (Llun - Mercher) 0800 862 8489 rqj@aber.ac.uk
Lowri Mair Jones Swyddog Gweithrediadau Academaidd (Mercher - Gwener) 0800 862 8489 llj13@aber.ac.uk
Steffan Price  Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Academaidd 0800 876 6975 stp29@aber.ac.uk