Cysylltu â Ni

Ein Cyfeiriad

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr
Adeilad Elystan Morgan
Canolfan Llanbadarn
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion  SY23 3AS

0800 876 6975  |  dysgucymraeg@aber.ac.uk

Ein Staff

Enw

Rôl

Ebost

Siôn Meredith

Pennaeth Dysgu Cymraeg

stm@aber.ac.uk

Elin Williams

Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm

eiw@aber.ac.uk

Meryl Evans

Cydlynydd Ceredigion

mee25@aber.ac.uk

Anika Lloyd

Cydlynydd Sir Gâr a De Powys

ail@aber.ac.uk

Debbie Gilbert

Cydlynydd Maldwyn

dlg3@aber.ac.uk

Susan Evans

Cydlynydd Cymraeg Gwaith

sae20@aber.ac.uk

Olwen Morus

Cydlynydd Cymraeg yn y Cartref / Hyfforddwr Cymraeg Gwaith

olm25@aber.ac.uk 

Felicity Roberts

Cydlynydd y Cwrs Haf Dwys

afr@aber.ac.uk

Carys Hughes Jones

Cydlynydd Gweinyddol

caj@aber.ac.uk

Cêt Morgan

Swyddog Rhaglen

ccm@aber.ac.uk

Rhian Lloyd

Swyddog Gweithrediadau Academaidd (Llun, Mawrth, Mercher, Gwener)

rqj@aber.ac.uk

Lowri Jones

Swyddog Gweithrediadau Academaidd (Llun, Mercher, Iau)

llj13@aber.ac.uk

Steffan Price

Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Academaidd

stp29@aber.ac.uk 

Richard Vale

Tiwtor Amser Llawn (Ceredigion)

riv1@aber.ac.uk

Cara Llywelyn-Davies

Tiwtor Amser Llawn (Sir Gâr/Pobl Ifanc)

cel19@aber.ac.uk

Rhiannon Taylor

Tiwtor Amser Llawn (Cymraeg yn y Cartref)

rht@aber.ac.uk

Catrin Lloyd

Tiwtor Ffracsiynol (Ceredigion)

cal54@aber.ac.uk

Mererid Roberts

Tiwtor Ffracsiynol (Gogledd Powys)

mhr7@aber.ac.uk

Rhiannon Sparrow

Tiwtor Ffracsiynol (De Powys)

rms12@aber.ac.uk

Rob Dery

Tiwtor Ffracsiynol (Ceredigion)

rrd@aber.ac.uk

Gwyneth Davies

Tiwtor Ffracsiynol (Ceredigion)

gwd7@aber.ac.uk