Canllawiau a Pholisïau

Code of Conduct on Zoom

Polisi Ad-dalu

Os bydd y darparwr yn canslo’r dosbarth, ad-delir y ffi lawn.  Os na fydd y dysgwr yn mynychu’r wers gyntaf, ad-delir 80% o’r ffi.  Os na fydd y dysgwr yn parhau i ddysgu yn ystod y 4 wythnos gyntaf, ad-delir 50% o’r ffi.  Os bydd y dysgwr yn penderfynu peidio â pharhau wedi’r 4 wythnos gyntaf, ni chynigir
ad-daliad.

Polisi Diogelu Pobl sy'n Agoerd i Niwed

Trefniadau Diogelu Pobl sy’n Agored i Niwed Canllawiau i Diwtoriaid a Dysgwyr Medi 2021

Rhestrir ein holl bolisiau yn Llawlyfr y Dysgwr 2022-23