Dysgu Ychwanegol

Drwy sgwrsio a chymdeithasu yn Gymraeg, byddwch yn dysgu yn gyflymach.  Mae clywed a siarad Cymraeg y tu allan y dosbarth, mewn awyrgylch hwyl ac hamddenol yn siwr o helpu eich llwybr i rhuglder. 

Eisteddfod y Dysgwyr 2019 Ceredigion Powys Sir Gâr
22 Mawrth 2019
Clwb Rygbi Aberhonddu
18:00 - 22:00

Dyma restr o ddigwyddiadau rheoliadd yn eich hardal chi: