Dysgu Ychwanegol

Drwy sgwrsio a chymdeithasu yn Gymraeg, byddwch yn dysgu yn gyflymach.  Mae clywed a siarad Cymraeg y tu allan y dosbarth, mewn awyrgylch hwyl ac hamddenol yn siwr o helpu eich llwybr i rhuglder. 

Dyma restr o ddigwyddiadau rheoliadd yn eich hardal chi: