Cymraeg yn y Gweithle

Mae buddsoddi yn eich gweithlu yn gallu codi morâl, tra hefyd yn gwella gwasanaeth cwsmer. Mae cynnig gwasanaeth dwyieithog yn galluogi cwmnïoedd cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat i:

  • gael mantais gystadleuol yn y farchnad
  • wella ansawdd y gwasanaeth
  • ennill ewyllys da a theyrngarwch gan gwsmeriaid
  • gyrraedd mwy o gwsmeriaid 

Bydd ein tiwtoriaid yn cyd-weithio'n agos â chi i greu cwrs sydd wedi ei deilwra'n arbennig ar gyfer eich sefydliad. Drwy fynychu dosbarthiadau o fewn y gweithle, bydd eich staff yn teimlo'n ddigon hyderus a chyfforddus i ddysgu, gan deimlo eich bod yn eu gwerthfawrogi ddigon i fuddsoddi ynddynt. Bydd eich staff hefyd yn gallu achub mantais ar y cyfle i ymarfer a datblygu eu Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth, gan ddechrau defnyddio'r Gymraeg bob dydd.

Mae ein dosbarthiadau Cymraeg yn y Gweithle yn cynnig:

  • Gwersi Cymraeg yn y gweithle sy'n arwain at gymwysterau llawn a gydnabyddir yn genedlaethol
  • Cefnogaeth ychwanegol drwy gydol y flwyddyn e.e. Sadyrnau Siarad , cyrsiau ar benwythnosau, cyrsiau preswyl ac ysgolion haf
  • Cyfleoedd i ddysgwyr i rwydweithio a chwrdd â dysgwyr eraill er mwyn ymarfer yr iaith a rhannu profiadau

Am ragor o wybodaeth ebostiwch dysgucymraeg@aber.ac.uk neu ffoniwch ni ar 0800 876 6975.