Yr Heli-kite yn hedfan yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth

30 Mehefin 2006

Mae'r 'Heli-kite', robot ehedog sydd wedi ei ddatblygu ar gyfer gweithio ar y blaned Mawrth gan dîm o Adran Cyfrifiadureg, yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth yr wythnos hon.

Dirprwy Gonswl Llysgenhadaeth yr U.D. i siarad yn Aberystwyth

05 Mehefin 2006

Mae Mr. James Sindle, Dirprwy-Gonswl Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau wedi derbyn gwahoddiad i anerch cyfarfod cyhoeddus o Gymdeithas Cenhedloedd Unedig Cymru.

Aberystwyth yn y 10 uchaf o ran boddhad

08 Mehefin 2006

Datgelodd y Times Good University Guide a gyhoeddwyd yr wythnos hon (Dydd Llun 5 Mehefin) bod Aberystwyth ymysg y 10 uchaf o holl Brifysgolion Prydain o ran lefelau boddhad uchel ymysg myfyrwyr, a'r uchaf yng Nghmru.

Gwobrau i fyfyrwyr Blwyddyn Mewn Cyflogaeth

09 Mehefin 2006

Cyflwynwyd 'Gwobr Profiad Gwaith', sydd yn fawr ei bri, i griw o fyfyrwyr sydd wedi bod ar y cynllun Blwyddyn Mewn Cyflogaeth (BMC).

Un o fawrion meddalwedd yn cefnogi gradd newydd

27 Mehefin 2006

Mae'r cynnydd di-baid yn nifer y teclynnau cyfrifiadurol sydd yn cael eu defnyddio gan bobl yn eu bywydau bob dydd wedi ysbrydoli gwyddonwyr cyfrifiadurol PCA i lansio cwrs gradd mewn Cyfrifiadureg Symudol a Gwisgadwy.

Le Tour De France yn ymweld ag Aberystwyth

30 Mehefin 2006

Mae'r Tour De France, un o gystadlaethau caletaf y calendr chwaraeon, yn dod i PCA am 10 diwrnod yn ystod mis Gorffennaf ac mae staff Canolfan Chwaraeon y Brifysgol yn gwahodd pobl i gymryd rhan.