Unmaking the Modern: The Work of Stanley Anderson

29 Ionawr 2016

Arddangosfa newydd o waith gan yr arlunydd ar gwneuthurwr printiau Stanley Anderson yn agor yn Oriel yr Ysgol Gelf ar Ddydd Llun 1 Chwefror.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio partneriaeth chwaraeon gyda'r Urdd

27 Ionawr 2016

Partneriaeth newydd rhwng y Brifysgol ac Urdd Gobaith Cymru i gynnig cyfleoedd newydd a hyrwyddo chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dathlu 90 mlynedd o deledu

25 Ionawr 2016

Yr Adran Astudiaethau Theatre, Ffilm a Theledu a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (Cymru) yn cynnal darlith gyhoeddus i nodi 90 mlwyddiant dangos y lluniau teledu cyntaf.

Bwrdd Prosiect Pantycelyn yn derbyn adroddiad Old Bell 3

20 Ionawr 2016

Cyhoeddi adroddiad i ganfyddiadau’n ymwneud â llety a gofod cymdeithasol Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyfle i glywed mwy am y cynlluniau i ailddatblygu’r Hen Goleg

19 Ionawr 2016

Cynnal cyfarfod cyhoeddus ddydd Iau 21 Ionawr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau ar gyfer ailddatblygu'r Hen Goleg.

Aberystwyth ymhlith y 200 sefydliad addysg uwch mwyaf rhyngwladol yn y byd

14 Ionawr 2016

Aberystwyth yn safle 162 am ‘olygwedd ryngwladol’ yn ôl y Times Higher Education sydd wedi ystyried perfformiad 800 o brif sefydliadau addysg uwch y byd.

Penodi’r Athro John Grattan yn Is-Ganghellor Dros Dro

11 Ionawr 2016

Penodi’r Dirprwy Is-Ganghellor sydd â chyfrifoldeb am Brofiad Myfyrwyr a Rhyngwladol, yr Athro John Grattan, yn Is-Ganghellor Dros Dro.

Medal y Pegynau i rewlifegydd o Brifysgol Aberystwyth

08 Ionawr 2016

Cydnabod cyfraniad yr Athro Bryn Hubbard am ei waith fel "ysgolhaig Pegynol mewn rhewlifeg, daeareg rewlifol a strwythur a mudiant masau iâ".

‘CSI’ Canoloesol: ymchwilwyr i ddatgelu cyfrinachau fforensig o seliau cwyr hanesyddol Prydain

05 Ionawr 2016

Cyfuno dadansoddiad fforensig modern ac ymchwil hanesyddol manwl i ddatgelu golwg newydd ar gymdeithas ym Mhrydain yn yr Oesoedd Canol.