Y Brifysgol yn noddi Cronfa Cyllid Ffilm Ddogfen newydd Gwobr Iris

17 Ionawr 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth, ynghyd â’r gwasanaeth ffrydio LHDTQ+ FROOT, yn noddi Cronfa Cyllid Ffilm Ddogfen newydd a drefnir gan Ŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris.

Pwrpas y gronfa yw cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau dogfen Prydeinig queer – gyda phwyslais arbennig ar y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Bydd cyfanswm cronfa o £60,000 yn cefnogi tair ffilm ddogfen gyda chais blynyddol am syniadau gan wneuthurwyr ffilm bob mis Ionawr.

Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: “Mae hwn yn ymrwymiad mawr i gefnogi datblygiad gwneud ffilmiau LHDT+ yn y DU. Mae'r bartneriaeth hon yn caniatáu i'r rhaglenni dogfen gorffenedig gael eu gweld gan gynulleidfa fyd-eang diolch i rwydwaith helaeth OUTtv Media Group Inc sy'n cynnwys FROOT.

“Mae'r gefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth yn ymrwymiad ariannol i'w groesawu yn y ffilmiau unigol ond hefyd yn gyfle gwych i wneuthurwyr ffilmiau gael gafael ar y cyfoeth o gymorth sydd ar gael gan y Brifysgol.

“Rydym wrth ein bodd y bydd y gronfa hon, a ychwanegwyd at ein hymrwymiadau presennol drwy Wobr Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris a Gefnogir gan Film4, yn gweld mwy o gynnwys yn cael ei greu a'i rannu gyda chynulleidfa fyd-eang.”

Meddai'r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch iawn o gefnogi'r fenter newydd gyffrous hon gan Wobr Iris, a fydd yn caniatáu i grwpiau amrywiol a heb gynrychiolaeth ddigonol leisio eu barn ym myd gwneud ffilmiau.”

Dywedodd Simon Banham, Athro Golygfeydd ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Mae'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn falch o fod yn rhan o Ŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu gwneuthurwyr ffilmiau i Aberystwyth wrth iddynt ddatblygu eu prosiectau ac rydym yn gyffrous i weld pa straeon y byddant yn eu rhannu gyda chynulleidfa fyd-eang.”

Dywedodd Philip Webb, COO o OUTtv Media Group Inc: “Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Thîm Iris i gefnogi'r cyfoeth o dalent yn y DU. Rydym yn awyddus iawn i gefnogi gwneuthurwyr ffilm sy'n caru ffilmiau dogfen. Rydym am ddiddanu a hysbysu cynulleidfaoedd a lleisiau newydd.”

Mae'r broses ymgeisio bellach ar agor a bydd yn cael ei rhedeg gan Wobr Iris a fydd yn goruchwylio'r gwaith o dderbyn a llunio rhestr fer o'r cyflwyniadau i'r Gronfa. Bydd Tîm Gwobr Iris yn cael ei arwain gan Berwyn Rowlands (Cyfarwyddwr yr Ŵyl) ac Angela Clark (gwneuthurwr ffilmiau dogfen a enwebwyd gan BAFTA).

Dywedodd Angela Clarke, Gwobr Iris: “Mae hwn yn gyfle gwych i wneuthurwyr ffilmiau dogfen o Brydain sydd â straeon LHDT+ i'w rhannu. Fel gwneuthurwr ffilm sydd wedi bod yn ymwneud â Gwobr Iris, rwy'n falch iawn o fod yn gweithio gyda Berwyn a'r tîm ar y fenter gyffrous hon ac, yn methu aros i weld pa syniadau sy'n cael eu cyflwyno. Mae'n gyfnod heriol i'r diwydiant creadigol ar hyn o bryd, felly mae'n wych gallu bod yn rhan o rywbeth a fydd yn helpu'r gwneuthurwyr ffilm yn y sector i ffynnu.”

Mae rhagor o fanylion am y gronfa ar gael yma:  Documentary Film Financing Fund - Iris Prize

Prif noddwyr yr ŵyl yw: Sefydliad Michael Bishop, Cymru Greadigol, un o asiantaethau Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi'r sectorau creadigol yng Nghymru, y BFI sy'n dyfarnu arian gan y Loteri Genedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Ffilm 4, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Co-op Respect, Bad Wolf, Grŵp Gorilla, Peccadillo Pictures, Pinewood Studios, Cylchgrawn Attitude, Cylchgrawn Diva, The Ministry of Sound, FROOT a Phrifysgol Aberystwyth. Mae'r ŵyl hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â BAFTA Cymru, Pride Cymru a Stonewall Cymru.