Proffiliau Staff

D E H J N T
Llun Enw Rôl Ebost Ffôn
Mr Arthur Dafis Mr Arthur Dafis Swyddog Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus aid@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621763
Mrs Alice Earp Mrs Alice Earp Swyddog Ymgyrchoedd a Chyhoeddiadau ale@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622578
Mrs Elinor Howells Mrs Elinor Howells Swyddog Cyfathrebu elh45@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628551
Mrs Kelly Jones Mrs Kelly Jones Assistant Communications Officer kej27@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621750
Mr Graeme Neill Mr Graeme Neill Swyddog Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus grn1@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622946
Mr Colin Nosworthy Mr Colin Nosworthy Swyddog Cyfathrebu ctn1@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621758
Mr Steve Thomas Mr Steve Thomas Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus; stt38@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622365