Parcio i Fyfyrwyr - Cwestiynau Cyffredin

  • Ai dod a fy nghar yw’r dewis gorau?
  • A oes angen trwydded barcio arnaf ar gyfer penwythnos y Croeso Mawr?
  • A yw pob myfyriwr yn gymwys i wneud cais am drwydded barcio?
  • Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?
  • Rwyf eisoes wedi gwneud cais am drwydded – pryd allaf i ei chasglu?
  • Faint mae trwydded barcio yn ei gostio?
  • Ble gallaf barcio?
  • Beth fyddai'n digwydd pe bawn yn parcio heb drwydded?
  • A oes angen trwydded i praking yn Llanbadarn I?