Ffioedd Uwchraddedig

Gwelir ein ffioedd ar gyfer astudiaethau Uwchraddedig isod. Cliciwch ar y dolenni i'w ehangu.

Ffioedd Dysgu Myfyrwyr y D.U. a'r U.E

Ffioedd Dysgu (D.U./U.E.) Meistr trwy gwrs 2018/19

Math o gwrs

Amser llawn

D.U./ U.E.

Rhan amser

D.U./ U.E.

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeothasol

£6,280

£3,140

MBA

£12,500

£6,250

Cyrsiau yn y Gwyddorau

£7,160

£3,580

Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu)

£9,000

Amherthnasol

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol: Celf; Cymraeg; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Addysg a Dysgu Gydol Oes; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth); Hanes a Hanes Cymru; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Seicoleg; Y Gyfraith; Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau: Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Parthed cyrsiau TAR yn unig: Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu rannau eraill o'r UE ac eithrio Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru. gweler www.studentfinancewales.co.uk

Nid yw myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd hwn. Nid yw’r cymhorthdal yn gymwys i unrhyw gyrsiau Meistr neu raglenni Doethur.

Ffioedd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn a gall fod yn destun codiadau.


Ffioedd Dysgu (D.U./U.E.) Meistr trwy gwrs 2017/18

Math o gwrsAmser Llawn D.U./U.E.Rhan Amser D.U./U.E.
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £6,100 £3,050
Cyrsiau yn y Gwyddorau £6,950 £3,475
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £9,000 *  Amherthnasol

 

* Gall y ffi uchod ar gyfer cyrsiau TAR gynyddu ar gyfer 2017/2018. Parthed cyrsiau TAR yn unig: Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu rannau eraill o'r UE ac eithrio Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru. gweler www.studentfinancewales.co.uk  Nid yw myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd hwn. Nid yw’r cymhorthdal yn gymwys i unrhyw gyrsiau Meistr neu raglenni Doethur. 

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (D.U./U.E.) 2018/2019

 

Maes Ymchwil

Amser llawn

D.U./U.E.

Rhan Amser

D.U./U.E.

Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£4,260 £2,130

Gwyddorau

PhD, MPhil

£4,260 £2,130

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

 

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (D.U./U.E.) 2017/2018

 

Maes Ymchwil

Amser Llawn

D.U./U.E.

Rhan Amser

D.U./ U.E.

Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£4,195 £2,098

Gwyddorau

PhD, MPhil

£4,195 £2,098

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Ffioedd Dysgu Myfyrwyr Rhyngwladol

Ffioedd Dysgu (Tramor) Meistr trwy gwrs 2018/19

Math o gwrs

Amser Llawn

Tramor

Rhan Amser

Tramor

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £14,500 £7,250
MBA £16,000 £8,000
Cyrsiau yn y Gwyddorau £15,750 £7,875
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £14,500 Amherthnasol

 

Nid all myfyrwyr o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol: Celf; Cymraeg; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Addysg a Dysgu Gydol Oes; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth); Hanes a Hanes Cymru; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Seicoleg; Y Gyfraith; Rheolaeth a Busnes

 

Cyrsiau yn y Gwyddorau: Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Ffioedd Dysgu (Tramor) Meistr trwy gwrs 2017/18

Math o gwrsAmser LlawnRhan Amser *
Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £14,000 £7,000
Y Gwyddorau £15,250 £7,625
TAR (Ymarfer Dysgu) £14,000 Amherthnasol

* Ni all myfyrwyr o du allan i Adral Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (Tramor) 2018/2019

Danghosir y ffioedd ymchwil ar gyfer sesiwn academaidd 2018/19 ar gyfer myfyrwyr Tramor (tu hwnt i'r U.E). Nodir fod y ffioedd yn ddibynnol ar gynnyd blynyddol. 

 

Maes Ymchwil

Llawn Amser

Tramor

Rhan Amser

Tramor

Y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil 

£14,500 £7,250

Y Gwyddorau

PhD, MPhil

£15,750 £7,875

 

 

Ni all unigolion o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio rhan amser. 

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (Tramor) 2017/2018

Danghosir y ffioedd ymchwil ar gyfer sesiwn academaidd 2017/18 ar gyfer myfyrwyr Tramor (tu hwnt i'r U.E). Nodir fod y ffioedd yn ddibynnol ar gynnyd blynyddol. 

 

Maes YmchwilAmser LlawnRhan Amser

Y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£14,000 £7,000

Y Gwyddorau

PhD, MPhil

£15,250 £7,625

 

Ni all unigolion o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio rhan amser. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o raglenPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Sylwch fod costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhai cyrsiau nad ydynt yn dod o dan y ffioedd dysgu.

Mewn rhai achosion, lle y caniateir, gallai myfyrwyr ddewis cychwyn ar waith maes fel rhan o'u prosiectau Traethawd Hir (er bod hyn yn debygol o fod dros yr haf ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am dalu costau'r math hwn o ymchwil). Mae'n bwysig nad yw hyn yn mynd yn groes i reoliadau'r Brifysgol a lle bo hynny'n berthnasol, rheoliadau visa Tier 4 y UKVI neu reoliadau Benthyciad Ffederal yr Unol Daleithiau.

Gweler isod am gostau penodol y cwrs:

Cwrs/ModiwlSylw

Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol:

Semseter 2: GWM/IPM1620 'Datganoli a Chynulliad Cenedlaethol Cymru'

Semester 2, GWM / IPM1620 'Datganoli a Chynulliad Cenedlaethol Cymru'
Yn cynnwys sesiwn weithdy ymarferol gydag actorion gwleidyddol yng Nghaerdydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Os yw'r modiwl ar gael (sy'n dibynnu ar rifau myfyrwyr), mae'r costau'n cael eu talu naill ai gan gymhorthdal ​​Adran neu gyfraniadau myfyrwyr neu gyfuniad o'r ddau.
iMLA: P120 Digital Curation; P121 Digital Information Services; P192 MA Archive Adminsitration; P194 MA Information & Library Studies Lleoliad: Dyddiadau Llundain: canol i ddiwedd Ionawr
Costau ychwanegol: c £ 400 fesul myfyriwr (yn dibynnu ar ble mae myfyrwyr yn dewis aros, lle maent yn teithio o a.y.b. wrth i rai deithio o adref a gall rhai aros gyda ffrindiau / teulu). Caiff trefniadau teithio a llety eu gadael i'r myfyriwr oherwydd hyn.
IBERS: C190 MRes Biosciences Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fynychu cynhadledd sy'n berthnasol i'w maes ymchwil. Yn aml, bydd hyn yn rhad ac am ddim i'r myfyriwr gan fod Cymdeithasau Dysg yn aml yn talu costau ar gyfer aelodau uwchraddedig sy'n mynychu eu cyfarfodydd ond os nad yw hyn yn wir, mae IBERS yn ariannu yn ôl y fformwla: £200 cyntaf a dalwyd gan IBERS, yna hanner unrhyw beth (rhesymol ) uchod. Penderfynir y gynhadledd mewn ymgynghoriad â'r goruchwyliwr a bydd bron bob amser un ar gael sy'n gweithio allan am ddim neu ddim mwy na £100 yn daladwy gan y myfyriwr.
IBERS: prosiectau ymchwil perthnasol mewn amaethyddiaeth neu gwyddorau biolegol Efallai y bydd angen codi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £7,500 ar gyfer pob blwyddyn astudio ar gyfer ymchwil yn y Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n cynnwys anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, a gall rhai ohonynt fod yn ddrud iawn . P'un a godir tâl atodol a bydd maint y tâl hwnnw yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Hysbysir ymgeiswyr am unrhyw daliadau o'r fath ar y cam cynharaf yn y broses gynnig.
MSc Environmental Change, Impact and Adaptation Mae'r cwrs hwn yn cynnwys taith maes gorfodol i Sbaen rhwng (fel rheol ym mis Hydref) sy'n costio rhwng £ 400 a £ 600.
MSc Glaciology Mae'r cwrs hwn yn cynnwys taith maes gorfodol i'r Alpau (Ewropeaidd) yn gynnar ym mis Medi cyn i fyfyrwyr ddod i Aberystwyth. Gall gostio hyd at £500. D.S. Caiff y cwrs hwn ei ddileu ac ni fydd myfyrwyr newydd arno o 2018-2019 ymlaen. 
MSc Computer Science (Software Engineering) with Integrated Industrial Placement
Ffi dysgu ar gyfer blwyddyn leoliad diwydiannol yw £1,350.

 

Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell

Ffioedd Dysgu o Bell 2018/2019

CwrsAmcangyfrif o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cwrs is-raddedig) £7,790
Astudiaethau Gwybodaeth (cyrsiau uwchraddedig) £8,040
Y Gyfraith £9,000

Mae'r costau uchod wedi eu selio ar gostau cyrsiau a astudir dro tair blynedd. 

Gallwch fod yn gymwys ar gyfer benthyciad ar gyfer eich astudiaethau. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae banthyciadau o'r math hyn yn dibynnu ar ba wlad yn y Deyrnas Unedig yr ydych yn byw ynddi.  

Ymdoriad o Ffioedd Dysgu o Bell 2018/2019

Astudiaethau Gwybodaeth (is-raddedig)Cost
Ffi Cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £310
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £2,480
Cyfanswm

£7,790

 

Astudiaethau Gwybodaeth (uwchraddedig)Cost
Ffi Cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £500
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,000
Cost y traethawd hir £1,690
Cyfanswm £8,040

 

Y GyfraithCost
Ffi cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £580
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,480
Cost y traethawd hir £1,690
Cyfanswm £8,360

 

Mae'r cosau uchod ar sail astudiaethau dros gyfnod o 3 blynedd. 

Am ragor o wybodaeth ynglyn â benthyciadau, ymwelwch â gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae benthyciadau o'r math hyn yn dibynnu ar ba wlad yn y Deyrnas Unedig 'rydych yn byw ynddi. 

 

 

 

 

Ffioedd Dysgu o Bell 2017/2018

CwrsAmcangyfrif o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cwrs is-raddedig) £7,500
Astudiaethau Gwybodaeth (cyrsiau uwchraddedig) £7,750
Y Gyfraith £8,650
Gwyddorau Bioloegol, Amgylcheddol a Gwledig Gwelir y ffioedd perthnasol

Mae'r costau uchod wedi eu selio ar gostau cyrsiau a astudir dros tair blynedd.

Ymdoriad o Ffioedd Dysgu o Bell 2017/2018

Ffioedd Dysgu o Bel ar gyfer Adran Astudiaethau Gwybodaeth

Cwrs Is-raddedig

Astudiaethau Gwybodaeth

Cost
Ffi Cofrestru £300
Ffi mesul modiwl 10 credyd £300
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £2,400
Cyfanswm £7,500

 

Cyrsiau Uwchraddedig

Astudiaethau Gwybodaeth

Cost
Ffi Cofrestru £300
Ffi mesul modiwl 10 credyd £485
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £2,910
Cost y traethawd hir £1,630
Cyfanswm £7,750

 

 

Ffioedd Dysgu o Bell ar gyfer Ysgol y Gyfraith Aberystwyth 

Cyrsiau Uwchraddedig 

Y Gyfraith

Cost
Ffi Cofretsru £300
Ffi mesul modiwl 10 credyd £560
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,360
Cost y traethawd hir £1,630
Cyfanswm £8,650

 

 

 

Mae'r costau uchod ar sail astudiaethau dros gyfnod o 3 blynedd. 

Ffioedd Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel

Ffioedd Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel

Yn dilyn penderfyniad gan y Brifysgol yn ddiweddar, bydd y ffioedd dysgu ar gyfer trigolion Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yr un fath â'r rhai ar gyfer myfyrwyr o'r D.U. o 2016/17 ymlaen.

Gweler hefyd y gwefannau canlynol am wybodaeth bellach ar gymorth gan y llywodraethau o Ynys Manaw, Jersey a Guernsey:


Nid oes gwefannau perthnasol ar hyn o bryd ar gyfer Alderney a Sark.

 

Mae'r ffioedd dysgu yn cynyddu pob blwyddyn.

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfaer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y DU.