Ffioedd Dysgu Uwchraddedig 2022/23

Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi cadarnhau na fydd myfyrwyr yr UE sy’n cychwyn ar eu hastudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2021/22 bellach yn gymwys i gael statws ffioedd cartref.
Bydd y Brifysgol yn cyhoeddi’r lefelau ffioedd diwygiedig yn fuan. Sylwer nad yw hyn yn effeithio ar unrhyw fyfyrwyr o'r UE sy’n parhau â’u hastudiaethau.

Ffioedd Dysgu DU 2022/23

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy gwrs

Math o gwrsAmser Llawn DURhan Amser DUDysgu o bell
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £7,650 £3,825  
Cyrsiau yn y Gwyddorau £8,700 £4,350  
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) MBA Proffesiynol £13,250 £6,625  
Meistr Gweithredol mewn Fusnes (EMBA + EMMgt) £16,480 £12,000
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) Dim ar gael eto Amherthnasol  


Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Adstudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Atudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Rhaglen Ymchwil

Ffioedd Dysgu i Ymgeiswyr Rhyngwladol 2022/23

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy gwrs

Math o gwrsLlawn Amser Rhan Amser 
Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £15,500 £7,750 
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) £16,800 £8,400
Y Gwyddorau £16,700 £8,350
TAR (Ymarfer Dysgu) £14,280 Amherthnasol

*Ni all myfyrwyr o du allan i Adral Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Astudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell 2022/23

Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell 2022/23

Ffioed Dysgu o Bell 2022/23

CwrsCyfanswm o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cyrsiau is-raddedig) £8,805
Y Gyfraith £9,450
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Gweler y ffioedd perthnasol

 

Dadansoddiad o'r Rhaglen Dysgu o Bell

Noder bod yr holl ffioedd yn amodol ar gynnydd blynyddol o 1 Awst. Mae'r ffioedd isod yn ddilys ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2022 (blwyddyn academaidd 2022-22). Mae'r ffigurau ar gyfer Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3 isod felly yn enghreifftiol ac fe allant newid.

Cwrs Uwchraddedig Astudiaethau GwybodaethCost
Ffi Cofrestru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £550
Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,100 
Ffi fesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,300
Ffi traethawd mawr £1,855

 

Cyrsiau Uwchraddedig Y GyfraithCost
Ffi Cofretsru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £610
Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,220 
Ffi fesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,660
Cost y traethawd hir £1,780