Ffioedd Uwchraddedig 2023/24

Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi cadarnhau na fydd myfyrwyr yr UE sy’n cychwyn ar eu hastudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2021/22 bellach yn gymwys i gael statws ffioedd cartref.
Bydd y Brifysgol yn cyhoeddi’r lefelau ffioedd diwygiedig yn fuan. Sylwer nad yw hyn yn effeithio ar unrhyw fyfyrwyr o'r UE sy’n parhau â’u hastudiaethau.

Ffioedd Dysgu DU 2023/24:

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrsAmser LlawnRhan Amser
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £8.415 £4,210
Cyrsiau yn y Gwyddorau £9,570 £4,785
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) £14,180 £7,090
MBA Gweithredol  £17,635 £8,817

Parthed cyrsiau TAR yn unig: Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu rannau eraill o'r UE ac eithrio Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru. gweler www.studentfinancewales.co.uk  Nid yw myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd hwn. Nid yw’r cymhorthdal yn gymwys i unrhyw gyrsiau Meistr neu raglenni Doethur. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Adstudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Atudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Ffioedd Dysgu i fyfyrwyr Rhyngwladol 2023/24

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrsAmser LlawnRhan Amser
Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £16,665 £8,335
Y Gwyddorau £17,955  £8,980
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) £17,680 £8,840

*Ni all myfyrwyr o du allan i Adral Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Astudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Rhaglen Ymchwil

Dangosir y ffioedd ymchwil ar gyfer sesiwn academaidd 2020/21 ar gyfer myfyrwyr Tramor (tu hwnt i'r U.E). Nodir fod y ffioedd yn ddibynnol ar gynnydd blynyddol.

Maes YmchwilAmser LlawnRhan Amser

Y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£16,185 £8,095

Y Gwyddorau

PhD, MPhil

£17,430 £8,715

Ni all unigolion o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio rhan amser.


Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd, ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U.

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o raglenPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Astudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell 2023-24 (yn gynnwys DProf)

2023/24 Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell

Ffioedd Dysgu o Bell

Math o gwrs:Cyfanswm:
Astudiaethau Gwybodaeth
(Cyrsiau Uwchraddedig)
£9,420
Y Gyfraith LLM £10,060
MBA Gweithredol a Meistr Rheoli Gweithredol £12,795
Gwyddorau Bywyd MSc & MRes* £7,575

*Traethawd Hir 120 credyd.

Ffioedd Rhaglen Dysgu o Bell

Noder bod yr holl ffioedd yn amodol ar gynnydd blynyddol o 1 Awst. Mae'r ffioedd isod yn ddilys ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2023 (blwyddyn academaidd 2023-24). Mae'r ffigurau ar gyfer Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3 isod felly yn enghreifftiol ac fe allant newid.

Cwrs Uwchraddedig Astudiaethau GwybodaethCost
Ffi Cofrestru £360
Ffi fesul modiwl 10 credyd (12 x £590) £7,080
Ffi traethawd mawr £1,980
Cyfanswm £9,420

 Fel arall, os ydych chi'n fyfyriwr noddedig 100%:

Ffi Cofrestru £360
Blwyddyn 1 (60 credyd modiwl / 6 x £590) £3,540
Blwyddyn 2 (60 credyd modiwl / 6 x £590) £3,540
Blwyddyn 3 (Traethawd Hyr) £1,980
Cyfanswm £9,420

 

Cyrsiau Byr Astudiaethau Gwybodaeth:Cost:
Ffi fesul modiwl 10 credyd £535
Ffi fesul modiwl 20 credyd £965

 

Cyrsiau Uwchraddedig Y GyfraithCost
Ffi Cofretsru £360
Ffi fesul modiwl 10 credyd (12 x £650) £7,800
Cost y traethawd hir £1,900
Cyfanswm £10,060

 Fel arall, os ydych chi'n fyfyriwr noddedig 100%:

Ffi Cofrestru £360
Blwyddyn 1 (60 credyd modiwl / 6 x £650) £3,900
Blwyddyn 2 (60 credyd modiwl / 6 x £650) £3,900
Blwyddyn 3 (Traethawd Hyr) £1,900
Cyfanswm £10,060

*Mae ffioedd yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol.