Ffioedd 2021/22

Cliciwch y tabiau isod i gael dadansoddiad llawn...

Ffioedd Dysgu D.U. a'r U.E. 2021/22:

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrsAmser Llawn D.U./U.E.Rhan Amser D.U./U.E.
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £7,500 £3,750
Cyrsiau yn y Gwyddorau £8,500 £4,250
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) £13,000 £7,000
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) Dim ar gael eto Amherthnasol


Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Adstudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Atudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Rhaglen Ymchwil

Ffioedd Dysgu Non - U.E. 2021/22:

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrsAmser Llawn
Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £15,200
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) £16,500
Y Gwyddorau £16,350
TAR (Ymarfer Dysgu) £14,000

*Ni all myfyrwyr o du allan i Adral Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Astudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Rhaglen Ymchwil

Ymddiheurwn ond nid yw'r ffioedd ar gyfer rhaglennu ymchwil uwchraddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22 yn barod i'w cyhoeddi eto.

Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell 2021/22:

Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell 2021/22

Gweler isod y ffioedd dysgu o bell ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/20.  Noder fod y ffioedd yn dibynnol ar gynnydd blynyddol.

Ffioed Dysgu o Bell 2019/20

CwrsCyfanswm o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cyrsiau is-raddedig) £8,805
Y Gyfraith £9,450
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Gweler y ffioedd perthnasol

Mae'r costau uchod wedi eu selio ar gostau cyrsiau a astudir dros tair blynedd.

Dadansoddiad o'r Rhaglen Dysgu o Bell

Cwrs Uwchraddedig Astudiaethau GwybodaethCost
Ffi Cofrestru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £550
Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,100 
Ffi fesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,300
Ffi traethawd mawr £1,855

 

Cyrsiau Uwchraddedig Y GyfraithCost
Ffi Cofretsru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £610
Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,220 
Ffi fesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,660
Cost y traethawd hir £1,780