Hannah Payne

 Hannah Payne

Rheolwr Monitro Ymchwil a’r FfRhY

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Manylion Cyswllt

Proffil

Dyddiad ymuno a swydd flaenorol

Ymunodd Hannah â’r Swyddfa Ymchwil fel Swyddog Monitro Ymchwil ym mis Ebrill 2011, gyda’r prif gyfrifoldeb o weinyddu a pharatoi cyflwyniad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) y Brifysgol. Ymunodd Hannah â Phrifysgol Aberystwyth yn 2005, gan weithio cyn hynny yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth ac o fewn y Gwasanaethau Gwybodaeth ar nifer o brosiectau ystorfa a ariannwyd gan JISC.

Addysg a phrofiad gwaith

Mae gan Hannah MSc (Econ) Rheoli Gwybodaeth.

Prif gyfrifoldebau o fewn YBA

Hannah sy'n rheoli cyflwyniad y Brifysgol i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Hi sy'n rheoli swyddogaeth Monitro Ymchwil YBA, gan gynnwys Ymarfer Monitro Ymchwil chwe-misol mewnol y Brifysgol. Mae hi'n hyrwyddo ac yn rheoli system gwybodaeth ymchwil gyfredol PURE. Mae hi'n arwain ar ddatblygiad ac ymarfer effaith a chyfnewid gwybodaeth, mynediad agored a pholisïau rheoli data ymchwil.

Rhan fwyaf pleserus o weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Hannah yn mwynhau gweithio gyda chydweithwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyhoeddiadau

Payne, H 2011, 'Time and Cost Analysis for Repository Deposit: The Welsh Repository Network Mediated Deposit Bureau', ALISS Quarterly, vol. 6, no. 3, pp. 10-13.
Corfield, A, Payne, H, Isaac-Richards, I & Robson, G 2010, 'Integrating institutional and national repositories: The Welsh e-theses harvesting service', 5th International Conference on Open Repositories, Madrid, Spain, 06 Jul 2010 - 09 Jul 2010.
Lewis, S & Payne, H 2009, 'How the West was won: Providing repositories across the principality of Wales', ALISS Quarterly, vol. 4, no. 2, pp. 18-23.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil