19. Mae dilyniannu genom yn cyflymu potensial torri carbon glaswellt Miscanthus
Yr Athro Iain Donnison

Glaswellt Miscanthus

Denodd y rhywogaeth hon o laswellt sylw gyntaf fel ffynhonnell ynni bosibl, ond mae ymchwil newydd yn dangos y gallai leihau allyriadau carbon mewn sawl ffordd.

Mae Miscanthus wedi bod o ddiddordeb ers peth amser. Edrychodd ymchwilwyr arno fel ffynhonnell ynni. Roedd llunwyr polisi yn meddwl amdano fel ffordd o amddiffyn economïau rhag siociau pris olew.

Ond arweiniodd y ffocws cynyddol ar newid hinsawdd i ymchwilwyr ymchwilio i sut y gall helpu i leihau allyriadau carbon.

Newyddion: Prosiect ymchwil biomas i daclo newid hinsawdd yn derbyn buddsoddiad o £2m

Mae dilyniannu genom yn cyflymu potensial torri carbon glaswellt Miscanthus

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Iain Donnison

Adran Academaidd

IBERS

Nesaf
Blaenorol