Canllawiau COVID-19

 

Rydyn ni’n sylweddoli bod y newyddion diweddar ynghylch gohirio aelodaeth i staff a’r gymuned yn peri siom. Er ein bod ni ar hyn o bryd wedi gohirio pob aelodaeth hyd nes bod y sefyllfa’n gwella, mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn parhau i gynnig mynediad ichi i’n porth ymarfer corff ar-lein, sef Wexer.

Mae’r rhodd hon am ddim i’n haelodau yn fodd inni ddal ati i gynnig darpariaeth ymarfer corff o’r radd flaenaf dan yr amgylchiadau anodd hyn.

Wexer ArAlw
https://wexer.aber.ac.uk


Dim ond aelodau’r Ganolfan Chwaraeon all ddefnyddio’r ddolen hon. Bydd angen ichi ddefnyddio eich manylion mewngofnodi a’ch cyfrinair Aber (dylech fod wedi cael dolen ar gyfer hyn yn ddiweddar os nad ydych yn aelod o staff y Brifysgol).

Dewiswch yr ymarfer yr hoffech ei wneud, a mwynhewch.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y mesur dros dro hwn o gymorth inni gynnal lefel o ffitrwydd ac yn rhoi cyfle inni helpu i wella ein iechyd meddwl a’n lles. Rydyn ni’n sylweddoli nad yw hyn yr un fath â dod i’r dosbarth a chwrdd â ffrindiau, ond bydd yn rhywfaint o gysur yn y cyfnod heriol hwn.


Mae croeso mawr ichi gysylltu â ni os gallwn roi rhagor o gymorth ichi. E-bostiwch sports@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970622280