Dosbarthiadau yn y Dŵr

Campfa Dŵr

‌Ymarfer corff gwych mewn dŵr dwfn, gyda gwregysau arnofio sy’n caniatáu i chi weithio mewn modd effeithiol ond cwbl ddiogel. Mae’r dosbarth hwn yn dda iawn i wella symudedd eich cymalau, yn ogystal ag ar gyfer eich ffitrwydd yn gyffredinol.

Gwersi Nofio

P’un a ydych eisiau dysgu nofio neu wella eich techneg, mae gennym wersi nofio sy’n addas i chi. Gallwn hyd yn oed drefnu sesiynau un-ag-un gyda’n Hyfforddwyr ASA.

Sesiwn Nofio Triathlon

Bydd y sesiynau hyn yn gweithio ar Gyflyru Sylfaenol / Dycnwch Cryfder, ac maent yn rhan o gynllun hyfforddi graddol. Mae’r sesiynau’n addas i bob gallu (o ddechreuwyr i’r rhai mwy profiadol) er mwyn dysgu sut i wella techneg benodol neu i gael sesiwn ymarfer dda yn y dŵr.

Caiff y sesiynau eu darparu gan Mr Pete Jenkins sy’n Hyfforddwr BTF Lefel 3, a Hyfforddwr Triathlon Cymreig y Flwyddyn 2012.